Zamówienia publiczne archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile (2) - postępowanie 164/2013 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile. Termin składania ofert: 03.06.2013 {jsmallfib [2013-164][reg:1] [43:5]} 16.05.2013
dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15811000-615812200-51581000-9 przetarg nieograniczony  - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich 29.04.013 {jsmallfib [2013-142][reg:1] [43:5]} 19.04.2013
przetarg nieograniczony - wykonanie wielobranżowej dokumentacji przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile wraz z inwentaryzacja oraz opracowaniem koncepcji Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 71220000-6, 71242000-6, 71315300-2 przetarg nieograniczony  - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w pile przy Placu Staszica 7, wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji 0ogłoszenie o wyborze oferty: 17.05.2013 {jsmallfib [2013-134][reg:1] [43:5]} 18.04.2013
przetarg nieograniczony - budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - budowa boisk sportowych dla Szkoły Policji w Pile. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA {jsmallfib [2013-130][reg:1] [43:5]} 15.04.2013
/dokumenty/zalaczniki/301/mini/301-19999_m1.jpgprzetarg nieograniczony rozbudowa obiektu hali sportowej o pomieszczenie siłowni, sale judo, oraz sale do sportów walki Szkoły Policji w Pile, odpowiedzi na zapytania z dn. 04.03.2013 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - rozbudowa obiektu hali sportowej. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - 18.03.2013 {jsmallfib [2013-54][reg:1] [43:5]} 19.02.2013
dostawa konserw mięsnych, konserw rybnych - przetarg nieograniczony Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15131000-515240000-2 przetarg nieograniczony  - dostawa konserw mięsnych, konserw rybnych 26.02.2013ogłoszenie o wyborze oferty {jsmallfib [2013-47][reg:1] [43:5]} 12.02.2013
/dokumenty/zalaczniki/301/mini/301-19786_m1.jpgprzetarg nieograniczony - dostawa wraz z montażem wewnętrznych drzwi p. poż klasy EI 30S wyposażonych w RKZ Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45421000-4 przetarg nieograniczony  - dostawa wraz z montażem wewnętrznych drzwi p.poż klasy EI 30 S  wyposażonych w RKZ OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 28.02.2013 {jsmallfib [2013-27][reg:1] [43:5]} 29.01.2013
dostawa różnych produktów spożywczych, dżemów i marmolady, oraz przetworzonych warzyw i owoców Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15872000 15871200-6 15851100-9 15332200-6 15330000-0 15331170-9 przetarg nieograniczony  Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów spożywczych, dżemów i marmolady, oraz przetworzonych owoców i warzyw 23.01.2013 {jsmallfib [2013-5][reg:1] [43:5]} 08.01.2013
przetarg nieograniczony dostawa warzyw owoców świeżych, produktów mącznych głęboko mrożonych, ryb i przetworów rybnych Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15300000-1 15896000-5 15200000-0 przetarg nieograniczony  Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw owoców świeżych, produktów mącznych (głęboko mrożonych), ryb i przetworów rybnych z podziałem na poszczególne zadania / 03.01.2013 {jsmallfib [2012-567][reg:1] [43:5]} 19.12.2012
dostawa środków czystości - przetarg nieograniczony - postępowanie nr 400/2012 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ odpowiedź na pytanie poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 39800000-0 39830000-9 33761000-2 33763000-6 przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla Szkoły Policji w Pile ogłoszenie o wyborze oferty - zad. 3 - papier toaletowy {jsmallfib [2012-400][reg:1] [43:5]} 31.10.2012
Powrót na górę strony