Zamówienia publiczne archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
dostawa produktów mącznych, różnych produktów spożywczych, przypraw i przypraw korzennych 03.02.2016
dostawa warzyw i owoców - przetarg nieograniczony Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 03220000-903212100-103222321-903222322-6 przetarg nieograniczony - dostawa warzyw i owoców,  ogłoszenie o zamówieniu nr 315560 z dnia 23-11-2015ogłoszenie o wyborze oferty 04-12-2015ogłoszenie o udzieleniu zamówienia {jsmallfib [2015-549][reg:1] [43:5]} 23.11.2015
dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych - post. 548/2015 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15200000-015240000-215243000-3 przetarg nieograniczony - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych ogłoszenie o zamówieniu nr 169123 z dnia 18-11-2015ogłoszenie o wyborze oferty 27-11 2015ogłoszenie o udzieleniu zamówienia {jsmallfib [2015-548][reg:1] [43:5]} 18.11.2015
dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15810000-915811000-615811100-715811200-815812000-3 przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich ogłoszenie o zamówieniunr 160691ogłoszenie o wyniku 07-12-2015opublikowane: 04-11-2015ogłoszenie o udzieleniu zamówienia {jsmallfib [2015-533][reg:1] [43:5]} 04.11.2015
przetarg nieograniczony - dostawa drobiu świeżego,, produktów mięsno-wędliniarskich, wołowiny i wieprzowiny z podziałem na zadania: zad. 1 drób świeży, zad. 2 produkty mięsno-wędliniarskie, zad. 3 wołowina, wieprzowina Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 1510000015112000151311201511110015510000 przetarg nieograniczony - dostawa drobiu świeżego,, produktów mięsno-wędliniarskich, wołowiny i wieprzowiny z podziałem na zadania: zad. 1 drób świeży, zad. 2 produkty mięsno-wędliniarskie, zad. 3 wołowina, wieprzowina ogłoszenie o zamówieniunr 2015 S 208-377362 opublikowane: 27-10-2015ogłoszenie o wyborze oferty 17-12-2015 {jsmallfib [2015-518][reg:1] [43:5]} 27.10.2015
dostawa mleka, produktów mleczarskich Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 155000001551110015550000155510001554000015510000 przetarg nieograniczony - dostawa mleka , produktów mleczarskich ogłoszenie o zamówieniunr 375360-2015odp na pytaniazmiana do SIWZ 23-11-2015odp. na pytania 23-11-2015WAŻNA ZMIANA DO SIWZogłoszenie o wyborze oferty 15-12-2015 {jsmallfib [2015-517][reg:1] [43:5]} 24.10.2015
remont klatek schodowch Szkoły Policji w Pile - klatka K4 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8   45216110-8 45310000-3 45421000-4 45111300-1 45430000-0 45410000-4 45223110-0 45442100-8  2 przetarg nieograniczony - remont klatki schodowej w budynku głównym  - klatka K4 - Szkoły Policji w Pile ogłoszenie o udzieleniu zamówienia {jsmallfib [2015-506][reg:1] [43:5]} 15.10.2015
przetarg nieograniczony - remont klatek schodowych Szkoły Policji w Pile klatka K4 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8   45216110-8 45310000-3 45421000-4 45111300-1 45430000-0 45410000-4 45223110-0 45442100-8  przetarg nieograniczony - remont klatki schodowej w budynku głównym  - klatka K4 - Szkoły Policji w Pile ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 14-10-2015 {jsmallfib [2014-480][reg:1] [43:5]} 28.09.2015
dostawa różnych produktów spożywczych Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15800000-615331170-915331400-1 przetarg nieograniczony - dostawa rożnych produktów spożywczych ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 28-07-2015 dot. zad. 2 i zad. 3 ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaogłoszenie o wyborze zad. 1 30-07-15 {jsmallfib [2015-338][reg:1] [43:5]} 10.07.2015
przetarg nieograniczony - dostawa warzyw i owoców z podziałem na 4 zadania Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 03222320-203212100-103221000-603222200-503221260-6 przetarg nieograniczony - warzyw i owoców z podziałem na 4 zadania ogłoszenie o wyniku postępowania 25-06-2015ogłoszenie o udzieleniu zamówienia {jsmallfib [2015-294][reg:1] [43:5]} 26.05.2015
Powrót na górę strony