Zamówienia publiczne archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastakrskich - przetarg nieograniczony Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15810000-9 przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 27.11.2013 R. {jsmallfib [2013-332][reg:1] [43:5]} 30.10.2013
przetarg nieograniczony dot zawarcia umowy ramowej - dostawa mięsa, wędlin, drobiu Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15100000,15111000, 15112100,15131100 przetarg nieograniczony dla umowy ramowej  - dostawa mięsa, przetworów mięsnych (wędlin), drobiu dla Szkoły Policji w Pile. zawiadomienie o WYBORZE OFERTY W CELU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 09.01.2014 {jsmallfib [2013-323][reg:1] [43:5]} 29.10.2013
dostawa produktów mleczarskich Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15500000-3 przetarg nieograniczony dla umowy ramowej  - dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Policji w Pile. Ogłoszenie o wyborze oferty w celu zawarcia umowy ramowej 20.12.2013 {jsmallfib [2013-310][reg:1] [43:5]} 28.10.2013
Remont klatki schodowej w budynku głównym klatka k-2 Szkoły Policji w Pile - przetarg nieograniczony. - K2 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45216110-8 45310000-0 45421000-4 45111300-1 45430000-0 45410000-4 45223110-0 przetarg nieograniczony  - remont klatki schodowej w budynku głównym - klatka K-2 Szkoły Policji w Pile. ogłoszenie o wyniku postępowania 15.10.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA {jsmallfib [2013-274][reg:1] [43:5]} 23.09.2013
rozbudowa obiektu hali sportowej - roboty budowlane związane z elewacją oraz pokryciem dachowym istniejącej części hali sportowej dla Szkoły Policji w Pile Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-7 przetarg nieograniczony  - rozbudowa obiektu hali sportowej - roboty budowlane związane z elewacją oraz pokryciem dachowym istniejącej części hali sportowej dla Szkoły. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 30.09.2013 {jsmallfib [2013-268][reg:1] [43:5]} 10.09.2013
DOSTAWA : ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, DŻEMÓW ZAPRAWY KOMPOTOWEJ, PRZETWORÓW RYBNYCH, WARZYW OWOCÓW KONSERWOWYCH Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 1589000-3 15332200-6 15230000-9 15330000-0 przetarg nieograniczony  - dostawa artykułów spożywczych, dżemów zaprawy kompotowej, przetworów rybnych, warzyw owoców konserwowych OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY: 11.07.2013 {jsmallfib [2013-202][reg:1] [43:5]} 27.06.2013
remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem stropu ostatniej kondygnacji - postępowanie 195/2013 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45212220-4 71220000-6 45000000-7 przetarg nieograniczony  - remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem stropu ostatniej kondygnacji budynku administarcyjno-socjalnego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 23.07.2013 {jsmallfib [2013-195][reg:1] [43:5]} 19.06.2013
dostawa warzyw, owoców i podobnych produktów Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15300000-0 15331170-9 03220000-9 03212100-1 przetarg nieograniczony  - dostawa warzyw i owoców  i podobnych produktów ogłoszenie o wyborze oferty: 24.06.2013 {jsmallfib [2013-182][reg:1] [43:5]} 05.06.2013
dostawa przetworów mleczarskich Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15500000-3 15510000-6 przetarg nieograniczony  - dostawa mleka i przetworów mleczarskich Ogłoszenie o wyborze oferty 18.06.2013 {jsmallfib [2013-171][reg:1] [43:5]} 22.05.2013
dostawa mięsa, przetworów mięsnych (wędlin), drobiu Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15100000-9, 15111000-9, 15113000-3, 15131700-2, 15112000-6 przetarg nieograniczony  - dostawa mięsa, przetworów mięsnych (wędlin), drobiu ogłoszenie o wyniku postepowania {jsmallfib [2013-161][reg:1] [43:5]} 21.05.2013
Powrót na górę strony