Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
241/JZ-164/2024 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 09300000-2, 09310000-5 Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile 19.07.2024 godz. 11:00 więcej »
182/JZ-144/2024 poniżej 143000 euro 90511000-2 Tryb podstawowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Szkoły Policji w Pile 29.05.2024 godz. 11:00 więcej »
138/JZ-123/2024 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 03200000-3, 03221000-6, 0322200-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy warzyw i owoców świeżych 27.05.2024 godz. 11:00 więcej »
110/JZ-101/2024 powyżej 143000 euro 34121000-1 Przetarg nieograniczony: Dostawa czterech autobusów turystycznych 10.05.2024 godz. 11:00 więcej »
91/JZ-67/2024 poniżej 143000 euro 15300000-1, 15331170-9, 15800000-6, 15851000-8, 15894300-4, 15851000-8, 15896000-5 Dostawy warzyw i owoców mrożonych, świeżych produktów mącznych i produktów mącznych mrożonych 03.04.2024 godz. 11:00 więcej »
80/JZ-57/2024 poniżej 143000 euro 15200000-0 Tryb podstawowy: Dostawy ryb i ryb konserwowanych 22.03.2024 godz. 11:00 więcej »
77/JZ-56/2024 powyżej 143000 euro 15100000-9, 15131130-5 Przetarg nieograniczony: Dostawy wędlin 17.04.2024 godz. 11:00 więcej »
64/JZ-41/2024 powyżej 143000 euro 15100000-9, 15113000-3, 15111100-0, 15112000-6 Przetarg nieograniczony: Dostawy mięsa 05.04.2024 godz. 11:00 więcej »
53/JZ-31/2024 powyżej 143000 euro 15000000-8, 15800000-6, 15831200-4, 15332400-8, 15331400-1, 15863200-7, 15841000-5, 15610000-7, 15871230-5, 15871273-8, 15612100-2, 15871250-1, 15871110-8, 15411200-4, 15331450-6 15331136-9, 15613311-1, 15331134-5, 15871270-7, 15332419-4, 15611000-4 Przetarg nieograniczony: Dostawy różnych produktów spożywczych 29.03.2024 godz. 11:00 więcej »
52/JZ-30/2024 powyżej 143000 euro 15000000-8, 15500000-3, 15842220-0, 15551320-4, 15551310-1, 15431100-9, 15551500-0, 15511210-8, 15542100-0, 15542200-1, 15543100-7, 15512000-0, 15530000-2, 15511100-4, 15544000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy produktów mleczarskich 25.03.2024 godz.11:00 więcej »
 
Powrót na górę strony