Zamówienia publiczne archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15810000-9 przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich ogłoszenie o wyniku postępowania 17-06-2015 {jsmallfib [2015-282][reg:1] [43:5]} 22.05.2015
przetarg nieograniczony - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku zamieszkania zbiorowego postepowanie nr 251/2015 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 71320000-7 wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 WYNIK POSTĘPOWANIA 01-07-2015ogłoszenie o udzieleniu zamówienia {jsmallfib [2015-251][reg:1] [43:5]} 13.05.2015
przetarg nieogranicony - remont instalacji wodnej przyziemia wraz z pracami towarzyszącymi - postępowanie 214/2015 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 45000000-745330000-9 przetarg nieograniczony - przetarg nieograniczony - remont instalacji wodnej przyziemia wraz z pracami towarzyszącymi - postępowanie 214/2015 ogłoszenie o wyborze oferty19-05-2015udzielenie zamówienia {jsmallfib [2014-214][reg:1] [43:5]} 27.04.2015
przetarg nieograniczony - dostawa świeżych owoców i warzyw postępowanie 478/2014 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15300000-115310000-415330000-0 przetarg nieograniczony - dostawa świeżych owoców i warzyw ogłoszenie o wyniku postępowania 10.12.2014 {jsmallfib [2014-478][reg:1] [43:5]} 07.11.2014
dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich - postępowanie 479/2014 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15810000-9 przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA02.12.2014ogłoszenie o udzieleniu zamówienia {jsmallfib [2014-479][reg:1] [43:5]} 31.10.2014
dostawa wyposażenia sali dydaktycznej do ujawniania śladów kryminalistycznych Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 38650000-639162100-639162110-938651600-9 przetarg nieograniczony - dostawa wyposażenia sali dydaktycznej do ujawniania śladów kryminalistycznych 07.10.2014 godz. 10 30OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 31.10.2014 {jsmallfib [2014-442][reg:1] [43:5]} 26.09.2014
dostawa świezych owoców i warzyw - postępowanie nr 240/2014 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 03220000-9 03212100-1 przetarg nieograniczony - dostawa świeżych owoców i warzyw OGŁOSZENIE O wyborze oferty 23.06.2014 {jsmallfib [2014-240][reg:1] [43:5]} 04.06.2014
dostawa pieczywa, świezych wyrobów piekarskich i ciastkarskich - postępowanie 239/2014 Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8  15800000-9 przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich termin składania ofert 12.06.2014 {jsmallfib [2014-239][reg:1] [43:5]} 03.06.2014
/dokumenty/zalaczniki/301/mini/301-20260_m1.jpgremont klatki schodowej w budynku głównym klatka K1 Szkoły Policji w Pile Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8   45000000-1 przetarg nieograniczony - remont klatki schodowej w budynku głównym  - klatka K1 - Szkoły Policji w Pile ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy {jsmallfib [2014-154][reg:1] [43:5]} 14.04.2014
przetarg nieograniczony - dostawa i montaż sprzętu fitnes oraz maty pod wolne ciężary (2) Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8   37400000-2 przetarg nieograniczony - dostawa i montaż sprzętu fitnes oraz maty pod wolne ciężary (2) ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 25.04.2014 r. {jsmallfib [2014-150][reg:1] [43:5]} 09.04.2014
Powrót na górę strony