Zamówienia publiczne archiwum

remont czterech łazienek w Szkole Policji w Pile

Data publikacji 07.06.2016
Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

45000000-7

45330000-9

 

remont 4 łazienek w Szkole Policji w Pile  - przetarg nieograniczony

 

 

22-06-2016 g. 10:30

ogłoszenie o zamówieniu 74289 z dn.07-06-2016

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 23-06-2016 r.

 

 

 

Powrót na górę strony