Zamówienia publiczne archiwum

Remont pomieszczenia dydaktycznego - barak symulacyjny - przetarg nieograniczony

Data publikacji 02.09.2016
Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

45000000-7

71000000-8

przetarg nieograniczony - remont pomieszczenia dydaktycznego - barak symulacyjny na terenie Szkoły Policji w Pile

 

UWAGA ZMIANY DO SIWZ

20-09-2016

godz. 10: 30

 

ogłoszenie nr 304855 z dnia 02-09-2016

UWAGA! ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ DO WYKONAWCÓW

 

Powrót na górę strony