Zamówienia publiczne archiwum

Remont 4 łazienek w Szkole Policji w Pile - przetarg nieograniczony (3)

Data publikacji 12.07.2016
Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

45000000-7

45330000-9

 

remont 4 łazienek w Szkole Policji w Pile  - przetarg nieograniczony (3)

 

 

28-07-2016 g. 10:30

ogłoszenie o zamówieniu 132239 z dn.12-07-2016

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 04-08-2016

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony