Zamówienia publiczne archiwum

remont 4 łazienek w Szkole Policji w Pile - przetarg nieograniczony (2)

Data publikacji 24.06.2016
Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

45000000-7

45330000-9

 

remont 4 łazienek w Szkole Policji w Pile  - przetarg nieograniczony (2)

 

 

12-07-2016 g. 10:30

ogłoszenie o zamówieniu 103089 z dn.24-06-2016

 

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 12-07-2016

 

 

 

 

Powrót na górę strony