Zamówienia publiczne archiwum

dostawa ZIEMNIAKÓW, JABŁEK I GRUSZEK, WARZYW ŚWIEŻYCH OWOCÓW CYTRUSOWYCH I PIECZAREK - przetarg nieograniczony

Data publikacji 31.05.2016
Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

03212100-1

03222320-2

03220000-9

03222200-5

 

dostawa ZIEMNIAKÓW, JABŁEK I GRUSZEK, WARZYW ŚWIEŻYCH OWOCÓW CYTRUSOWYCH I PIECZAREK  - przetarg nieograniczony

 

 

14-06-2016 g. 10:30

ogłoszenie o zamówieniu 62031 z dn.31-05-2016

 

ogłoszenie o wyborze oferty 30-06-2016 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 119683 05-07-2016

 

Powrót na górę strony