Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony dostawa warzyw i owoców postepowanie 160/2016

Data publikacji 27.04.2016
Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

15112100-7

15810000-9

 

dostawa WARZYW I OWOCÓW

 

 

17-05-2016 g. 10:30

ogłoszenie o zamówieniu 105520 z dn. 27-04-2016

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: 31-05-2016

 

 

 

Powrót na górę strony