Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony - dostawa PIECZYWA I ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH

Data publikacji 27.04.2016

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 15112100-715810000-9 dostawa pieczywa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich 12-05-2016 g. 10:30ogłoszenie o zamówieniu 15580 z dn. 27-04-2016OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 25-05-2016 {jsmallfib [2016-159][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

15112100-7

15810000-9


dostawa pieczywa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich12-05-2016 g. 10:30

ogłoszenie o zamówieniu 15580 z dn. 27-04-2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 25-05-2016Powrót na górę strony