Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony - dostawa wołowiny, wieprzowiny, drobiu świeżego, produktów mięsno-wędliniarskich - post. 140/2016/kz-560

Data publikacji 25.04.2016
Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
powyżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

15112100-7

15131100-6

15111100-0

15113000-3

 

przetarg nieograniczony - dostawa wołowiny, wieprzowiny, drobiu świeżego, produktów mięsno-wędliniarskich

 

ogłoszenie o wyborze oferty: 20 06 16

 

 

 

01-06-2016 g. 10:30

ogłoszenie o zamówieniu nr 2016/S080-141944

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016/S 130-233452

 

 

 

 

Powrót na górę strony