Zamówienia publiczne archiwum

przetarg nieograniczony - dostawa świeżych produktów mącznych

Data publikacji 19.02.2016
Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8  

15855100-8

przetarg nieograniczony - dostawa  świeżych produktów mącznych

 

ogłoszenie o zamówieniu nr 37932 z dnia 19-02-2016

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-03-2016

ogłoszenie o wyborze oferty 03-03-2016

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony