Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
344/JZ-161/2022 poniżej 140000 euro 45000000-7, 45111100-9, 45421152-4, 45410000-4, 45432000-4, 45442100-8, 45431000-7, 45421131,1, 45421146-9, 45330000-9, 45310000-3 Tryb podstawowy: Remont pomieszczeń w budynku bursy Szkoły Policji w Pile 24.10.2022 godz. 11:00 więcej »
263/JZ-151/2022 poniżej 140000 euro 45000000-7, 71320000-7, 45310000-3, 45315600-4 Tryb podstawowy: Remont rozdzielni głównej w Szkole Policji w Pile 23.08.2022 godz. więcej »
233/JZ-134/2022 poniżej 140000 euro 45000000-7, 45312100-8, 71320000-7 Tryb podstawowy: Remont instalacji ppoż w hali sportowej Szkoły Policji w Pile 28.07.2022 godz 11:00 więcej »
214/JZ-128/2022 poniżej 140000 euro 45000000-7, 71320000-7, 45310000-3, 45315600-4 Tryb podstawowy: Remont rozdzielni głównej w Szkole Policji w Pile 21.07.2022 godz. 11:00 więcej »
146/JZ-100/2022 poniżej 140000 euro 45000000-7, 45312100-8, 71320000-7 Tryb podstawowy: Remont instalacji ppoż. w hali sportowej Szkoły Policji w Pile 06.07.2022 godz. 11:00 więcej »
182/JZ-115/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 15500000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy produktów mleczarskich 15.07.2022 godz. 11:00 więcej »
65/JZ-55/2022 poniżej 140000 euro 15810000-9 Postępowanie w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2: Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich 22.04.2022 godz. 11:00 więcej »
72/JZ-58/2022 poniżej 140000 euro 03200000-3, 03221000-6, 03222000-3 Postępowanie w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2: Dostawy świeżych warzyw i owoców 15.04.2022 godz. 11:00 więcej »
77/JZ-61/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 15500000-3 Przetarg nieograniczony: Dostawy produktów mleczarskich 04.05.2022 godz. 11:00 więcej »
54/JZ-51/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 15100000-9, 15131130-5, 15113000-3, 15111100-0, 15112000-6 Przetarg nieograniczony: Dostawy wędlin i mięsa 20.04.2022 godz. 11:00 więcej »
 
Powrót na górę strony