Postępowania o zamówienia publiczne

141/JZ-109/2023

Publikacja: Data publikacji 30.05.2023
Termin składania ofert: 07.06.2023 godz. 11:00
CPV: 90511000-2
Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Tryb podstawowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Szkoły Policji w Pile

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/774163

Powrót na górę strony