Skargi i wnioski

Skargi - Komendant Szkoły

Data publikacji 28.03.2011

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Komendanta Szkoły w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00

W pozostałe dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr telefonu: +48 47 774 2100

Skargi wnosić można za pomocą telefaksu: +48 47 774 2327 oraz za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Powrót na górę strony