Współpraca

Służby słuchaczy

Służby słuchaczy

Słuchacze Szkoły Policji w Pile, w ramach zajęć dydaktycznych, przed zakończeniem szkolenia podstawowego, realizują zajęcia praktyczne kształcące umiejętności zawodowe. Dla młodych policjantów to zawsze ważny etap szkolenia. Słuchacze pod opieką wykładowców naszej Szkoły, odbywają zajęcia praktyczne z zagadnień dotyczących pełnienia służby patrolowej. Zajęcia te realizowane są na terenie jednostek terenowych Policji. Współpraca z tymi jednostkami w tym zakresie, umożliwia ocenę stopnia przygotowania słuchaczy w warunkach szkolnych, do wykonywania zadań w warunkach rzeczywistych, oraz pozwala im na zdobywanie pierwszych doświadczeń.
Służby pełnione przez słuchaczy są także bardzo dobrze oceniane przez lokalne społeczności. Pojawienie się na ulicach dodatkowych patroli Policji przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach pełnienia przez słuchaczy służby. Przynosi także wymierne efekty w postaci zatrzymywania osób poszukiwanych, czy sprawców przestępstw lub wykroczeń.

Powrót na górę strony