O nas

Biblioteka Szkoły Policji w Pile jest integralną częścią Wydziału Prezydialnego. Celem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego zbioru informacji z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i działalności służb policyjnych, kryminalistyki, kryminologii, prawa, psychologii oraz nauk społecznych.

Do zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zasobów informacyjnych w zakresie tematycznym, niezbędnym w procesie dydaktycznym.
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych:
  • prezencyjne – na miejscu w czytelni (48 miejsc),
  • wypożyczenie poza bibliotekę dla pracowników i słuchaczy Szkoły, czytelnicy niezwiązani z Policją mogą skorzystać ze zbiorów Biblioteki w czytelni, po otrzymaniu zgody Komendanta Szkoły Policji w Pile,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne (biblioteka pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek resortowych),
 • prowadzenie działalności informacyjnej:
  • katalog komputerowy (katalog wydawnictw zwartych, czasopism, zawartości czasopism, Przewodnik Bibliograficzny BN),
  • biuletyn nowości wydawniczych,
  • dostęp do Internetu,
 • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej:
  • organizowanie spotkań, warsztatów z wykładowcami
  • organizowanie wystaw (fotografia, malarstwo),
  • organizowanie spotkań literackich.

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 48 tys. woluminów, w tym ponad 15 tys. w formie skryptów i multimedialnych materiałów dydaktycznych.

Biblioteka jest czynna: od poniedziałku do czwartku od 7.00 do 21.00 oraz w piątek od 7.00 do 16.00. W soboty i niedziele biblioteka jest nieczynna.

Nowości wydawnicze

 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
 • Biblioteka Szkoły Policji w Pile
Powrót na górę strony