Turniej Klas Policyjnych rozpoczęty!

IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Szkoła Policji w Pile, nieoficjalnie rozpoczął się już w niedzielę. W ramach odprawy technicznej, w której udział wzięli kierownicy drużyn, omówiony został program tegorocznej edycji Turnieju, przedstawiono zasady przeprowadzania konkurencji oraz wylosowano numery startowe. Oficjalne otwarcie Turnieju, z udziałem Komendanta Szkoły Policji w Pile pani insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej oraz Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Romana Gryczki, a także prezentacja drużyn odbyły się dzisiaj rano na obiektach sportowych Szkoły.

O miano najlepszej „Klasy Policyjnej Roku 2017” rywalizuje 25 reprezentacji ze szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym. Do udziału w IX finale, w drodze eliminacji przeprowadzonych 15 marca, zakwalifikowali się uczniowie reprezentujący szkoły z: Białobrzegów, Białego Boru, Białegostoku, Czarnkowa, Elbląga, Gdańska, Gościna, Górowa Iławeckiego, Gromnika, Jarocina, Kielc, Kościerzyny, Łodzi, Malborka, Niepołomic, Piły, Płońska, Poznania, Radomia, Słupska, Suwałk, Środy Wielkopolskiej, Torunia, Wojsławic i Żor. W sumie w Turnieju weźmie udział 100 uczestników i kierownicy drużyn reprezentujący zakwalifikowane szkoły.

 

Podczas trwających dwa dni zmagań, czteroosobowe drużyny uczestniczą w następujących konkurencjach:

 

  • teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
  • teście umiejętności strzeleckich;
  • teście sprawności fizycznej (tor przeszkód);
  • sprawdzianie obejmującym ogólną wiedzę o Policji.

 

Zaraz po rozpoczęciu turnieju rozegrane zostały dwie pierwsze konkurencje - test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i test umiejętności strzeleckich, w których udział wzięły dwuosobowe zespoły każdej z reprezentacji. Po południu, drużyny w pełnych składach, w szkolnej hali sportowej, zmierzyły się w kolejnej z turniejowych konkurencji, jaką był test sprawności fizycznej (tor przeszkód).  Na wieczór, w ramach integracji pomiędzy szkołami, zaplanowany jest turniej sportowy.

 

Drugiego dnia turnieju, w godzinach porannych rozpocznie się ostania konkurencja, jaką będzie sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji. W tym samym czasie odbędzie się spotkanie kierowników drużyn z sędzią głównym Turnieju. Następnie, podczas weryfikacji przez komisję testów wiedzy i podliczaniu punktów, drużyny i ich kierownicy będą mogli obejrzeć wystawę „Na nieludzkiej ziemi” pana Aleksandra Załęskiego, a także wziąć udział w wykładzie poprowadzonym przez jej autora.

 

IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Powołany został również Komitet Honorowy Turnieju w składzie:

  • Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński
  • Komendant Główny Policji - nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
  • Prezydent Miasta Piły - dr Piotr Głowski
  • Starosta Pilski - Eligiusz Komarowski

 

Tegoroczna edycja Turnieju została wpisana w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. 

 

Paulina Politowska

Powrót na górę strony