Zabezpieczanie

Zabezpieczanie rzeczy i przedmiotów

Data publikacji 18.05.2011

Zabezpieczanie rzeczy i przedmiotów< W przypadku ujawnienia w trakcie czynności oględzinowych przedmiotów lub rzeczy, które mogą być nośnikami innych śladów (np. biologicznych, daktyloskopijnych, mechanoskopijnych) lub w związku ze swoimi właściwościami same mogą być przedmiotem badań kryminalistycznych (np. nożyce jako narzędzie przestępstwa, kłódka z przeciętym kabłąkiem), należy je zabezpieczyć zarówno pod względem procesowym, jak i techniczno-kryminalistycznym, zgodnie z następującym algorytmem:

 

  1. Nadaj kolejny numer i wykonaj zdjęcie szczegółowe śladu/przedmiotu.
  2. Dokonaj niezbędnych pomiarów, nanieś pozycję śladu/przedmiotu na szkic.
  3. Zabezpiecz narzędzie przez odpowiednie opakowanie, szczególnie chroń część roboczą narzędzia (w zależności od potrzeby z użyciem koperty, woreczka foliowego, pudełka, kartonu, ligniny, środka zabezpieczającego przed korozją itp.).
  4. Sporządź metryczkę, zalakuj końcówki sznurka pakowego, odciśnij pieczątkę (referentkę).
  5. Umieść informację o zawartości pakietu.
  6. Przebieg i wyniki czynności określone w punktach 1-5 opisz w protokole oględzin.

Przykład zabezpieczenia butelki do dalszych badań kryminalistycznych

Przykład zabezpieczenia butelki Przykład zabezpieczenia butelki Przykład zabezpieczenia butelki Przykład zabezpieczenia butelki

 

Przykłady odpowiedniego zabezpieczenia techniczno-procesowego przedmiotów

Przykład zabezpieczenia butelki Przykład zabezpieczenia butelki Przykład zabezpieczenia butelki Przykład zabezpieczenia butelki

 

Powrót na górę strony