Więcej wiedzieć

Więcej wiedzieć

Data publikacji 18.05.2011

Jeśli chcesz poznać więcej tajników w zakresie ujawniania, zabezpieczania i wykorzystywania śladów kryminalistycznych i prowadzenia oględzin zapoznaj się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi:

E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński: Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Ślady kryminalistyczne, pod. red. M. Goca i J. Moszczyńskiego, PTK Difin, Warszawa 2007.

Vademecum technika kryminalistyki, red. Jacek Mazepa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Powrót na górę strony