Część 3

Ślady biologiczne cz. 3

Data publikacji 18.05.2011

WŁOSY

Fotografia orientacyjna W przypadku włosów nie istnieją żadne testy które byłyby pomocne przy ich wyszukiwaniu tego rodzaju śladów. Pozostaje więc dokładne przeszukiwanie miejsca w silnym jasnym świetle reflektorów. Do poszukiwania włosów można się posłużyć szeroką taśmą samoprzylepną

Wyszukiwanie śladów w postaci włosów polega na oględzinach przedmiotów, takich jak: części odzieży, grzebienie, umywalki oraz części ciała ludzkiego - paznokci rąk, przestrzeni międzypalcowych. Po ujawnieniu włosy zdejmuje się z podłoża czystymi suchymi palcami lub pincetą z gumowymi nakładkami na końcówkach, które zapobiegają uszkodzeniu włosa. Mokre włosy przed wysłaniem do badanie należy wysuszyć w temperaturze pokojowej. Włosów nie wolno oczyszczać.

Materiał dowodowy należy pakować w białe, papierowe koperty lub torebki. Przed umieszczeniem włosów należy opakowanie oznakować i opisać - podając nr śladu, miejsce ujawnienia, podpisy. Koperta lub torebka papierowa z opisem odgrywa rolę metryczki. Włosy ujawnione podczas oględzin na różnych podłożach lub w różnych miejscach tego samego podłoża należy pakować osobno.

PAZNOKCIE

W praktyce kryminalistycznej materiał dowodowy stanowią: paznokcie odłamane, obcięte, odpryski lakieru i paznokci, ślady paznokci.

Techniczne zabezpieczenie paznokci odłamanych lub obciętych polega na umieszczeniu ich w probówce lub pudełku. Odpryski lakieru z paznokci umieszcza się w pojemnikach wyłożonych miękkim materiałem (np. gazą, ligniną lub flanelą). Dla materiału dowodowego w postaci paznokci odłamanych lub obciętych materiałem porównawczym są obcięte paznokcie. Każdy obcięty paznokieć umieszcza się w oddzielnej opisanej probówce. Natomiast dla materiału dowodowego w postaci odprysków lakieru z paznokci wykonuje się odlewy płytek paznokciowych osoby, stosując masę silikonową.

Końcowym wynikiem badania może być identyfikacja indywidualna człowieka.

Włosy przed zabezpieczeniem w kopercie

WYDZIELINY

Są to substancje które wytwarza organizm w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. Niektóre wydzieliny spełniają funkcje ochronne (np. śluz, łzy, łój), inne - trawienne (np. ślina, soki trawienne), a np. pot - funkcję termoregulacyjną.

Jako ślady kryminalistyczne występują w postaci plam. Ślady te nigdy nie powstają na skutek uszkodzenia ciała, ale mogą występować jako domieszki w śladach krwi. Ujawnienie wydzielin może świadczyć o kontakcie człowieka z zaplamionym podłożem, czynnościami, jakie człowiek wykonywał, zwyczajach lub środowisku, z którego pochodzi osoba, stanie zdrowia itp. Ślady te zabezpiecza się tak jak inne ślady biologiczne.

ŚLINA

W praktyce ślinę najczęściej identyfikuje się na niedopałkach papierosów, kopertach, znaczkach, naczyniach, z których pito płyny, gumie do żucia, chusteczkach higienicznych, odzieży, pościeli, jak również na powierzchni ciała ofiar w miejscach, które mogły być całowane, lizane lub gryzione. Plamy śliny, odmiennie od plam krwawych, bardzo rzadko są widoczne, a ich wykrycie opiera się dopiero na testach chemicznych. Z tego powodu powinny być zabezpieczone dowody rzeczowe na których podejrzewamy, że mogą znajdować się ślady śliny. Ślady śliny po wysuszeniu najlepiej umieszczać w papierowym opakowaniu. Przy zabezpieczaniu niedopałków papierosów należy pamiętać by każdy niedopałek był oddzielnie umieszczony w papierowym opakowaniu.

Materiał porównawczy w postaci śliny pobiera się wyłącznie na tzw. "wymazówkę" (specjalny pakiet)

NASIENIE

Plamy pochodzące od nasienia spotyka się najczęściej w przypadku zgwałcenia. Materiał dowodowy stanowią plamy nasienia na odzieży, bieliźnie pościelowej, materiałach włókienniczych, ciele ludzkim oraz wymaz pobrany z pochwy lub odbytu. Wilgotne przedmioty z plamami przed wysłaniem do badań należy wysuszyć w temperaturze pokojowej. Plam nie wolno dotykać, zeskrobywać, zmywać, zginać. Podłoże z plamą najlepiej umieszczać w papierowym opakowaniu.

W przypadkach trudności ze zlokalizowaniem plam nasienia na tkaninach, stosowany jest test fluorescencji w świetle UV. Wiele płynów biologicznych daje tego typu fluorescencję, a więc jest to test orientacyjny, pozwalający jedynie na określenie miejsca, w którym może się znajdować plama nasienia. Na większości materiałów plamy nasienia wykazują niebieskawo-białawą fluorescencję w stosunku do ciemnego tła, chociaż w przypadku tkanin (np. prześcieradła), do których w procesie produkcji dodano wybielaczy, plama może być koloru ciemnego na intensywnie jasnym tle.

Materiałem porównawczym do badań plam nasienia na materiałach włókienniczych jest krew i ślina pobrane od mężczyzny. Gdy jako materiał porównawczy jest konieczne nasienie, pobrania dokonuje się w zakładzie medycyny sądowej lub poradni andrologicznej.

POT

Pot prawie zawsze występuje na wyrobach włókienniczych, a przede wszystkim na częściach bielizny osobistej. Bieliznę osobistą lub części wierzchniej odzieży z plamami potu przesyła się do badań w całości, po uprzednim wysuszeniu w temperaturze pokojowej.

Powrót na górę strony