Kwartalnik

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny

Data publikacji 08.03.2013

Adres redakcji:                                 

64-920 Pila, pl. Staszica 7

tel. 47 774 2100; fax 47 774 2327

www.pila.szkolapolicji.gov.pl

 

Łączność z czytelnikami:                 

sekretariat@sppila.policja.gov.pl

 

Redaktor naczelny:                          

insp. dr Marek Ujazda

 

Zastępca redaktora naczelnego:

ml. insp. Marcin Towalewski

 

Sekretarz redakcji:

mł. insp. Leszek Koźmiński

 

Zespół redakcyjny:                          

mł. insp. Marzena Brzozowska

ml. insp. Jacek Słoński

ml. insp. Krzysztof Sawicki

podinsp. Piotr Borek

 

Redakcja językowa, skład i projekt okładki:

Waldemar Hałuja

 

ZASADY PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW

 

       
1 2 3 4
1 2 3 4
5 6-7 8-9 10-11
5 6-7 8-9 10-11
12-13 14-15 16-17 18
12-13 14-15 16-17 18
19 20 21 22
19 20 21 22
23 24 25 26
23 24 25 26
27
27 28 29 30
27
31 32 33 34-35
36-37 38-39 40-41 42-43
44-45 46-47 48-49 50-51
   
52-53 54-55    

 

Numery specjalne

       
2011 2012 2013 2014
2011 2012 2013 2014
       
2015
2015 2016
Powrót na górę strony