Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wspieranie ofiar przestępstw”

Za nami Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wspieranie ofiar przestępstw”, która została zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile w ramach realizacji Projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”. Całkowita wartość projektu wynosi 4.154.437,64 zł.

Konferencja jest konsekwencją podpisanego w ubiegłym roku porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Pile a liderem Projektu – Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz pozostałymi partnerami – Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie. Organizacja przedsięwzięcia była  okazją do goszczenia w murach naszej Szkoły przedstawicieli partnerskich garnizonów na czele z Panem Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. dr. Robertem Sudenisem.

 

Mężczyzna wita przybyłych gości.

 

Głównym celem projektu pn. „Power On – podniesienie kompetencji Policji w zakresie ofiar przestępstw” dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest podniesienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania wsparcia osobom będącym ofiarami przestępstw, jak również wzmocnienie kompetencji pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej oraz NGO w zakresie  identyfikacji zagrożeń na jakie narażeni są obecnie małoletni.

W związku z powyższym na Konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele zarówno Policji, jak i instytucji, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się szeroko pojętą pomocą i wsparciem ofiar przestępstw.

 

Siedzące kobiety wygłaszające wykład.

 

W pierwszym dniu przedsięwzięcia Pani Komendant Szkoły, insp. Beata Różniak-Krzeszewska, po ciepłym przywitaniu wszystkich uczestników oraz uroczystym zainaugurowaniu przedsięwzięcia, wyraziła swoją nadzieję, że spotkanie będzie doskonałą okazją do wypracowania mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony, a także wsparcia świadków oraz ofiar przestępstw. Na koniec wyraziła przekonanie, że Konferencja stanie się przyczynkiem do dalszej dyskusji oraz wzbogacenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

 

Elegancko ubrana kobieta wygłaszająca wykład.

 

Podczas dwóch dni spotkań wygłoszono następujące referaty:

 1. Doświadczenia Fundacji Itaka w zakresie współpracy z policją i psychologiczne aspekty zaginięć, Aleksandra Inatowicz-Łubiańska, Agata Nowacka, Itaka;
 2. Zadania warmińsko-mazurskiej Policji w procesie projektu POWER ON na rzecz wspierania ofiar przestępstw, kom. Ewa Szczepanek, KWP w Olsztynie;
 3. Projekt <POWER ON> a zadania profilaktyki w zakresie ochrony i wsparcia ofiar przestępstw, podkom. Iwona Glińska, podkom. Barbara Gawłowicz – Witkiewicz, KWP Gdańsk;
 4. Przykładowe formy prowadzonej współpracy Policji zachodniopomorskiej z innymi podmiotami i organizacjami świadczącymi pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w zakresie profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa, podinsp. Marzena Maćkowiak-Pluta, podkom. Ewelina Brzezińska, KWP Szczecin;
 5. Interdyscyplinarne wsparcie i ochrona osób doświadczających przemocy, Agnieszka Suchowiak, MOPS Piła;
 6. Victim, poszkodowany, pokrzywdzony czy ofiara? podkom. Agnieszka Kuszyk, SP Piła
 7. Problem wypalenia zawodowego i jego wpływ na kontakt z ofiarą przestępstwa, nadkom. Ewa Polewska, SP Piła;
 8. Ochrona oraz pomoc pokrzywdzonego i świadka, podkom. Ilona Jańczak, SP Piła;
 9. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, podkom. Michał Kosarski, SP Piła;
 10. Udzielanie środków ochrony i pomocy w teorii i praktyce, asp. szt. Bartosz Konieczny, KWP Poznań;
 11. Zabezpieczenie praw małoletnich w przypadku interwencji podejmowanych w sytuacji zgłoszenia przemocy w rodzinie, dr Piotr Bogacki, Biuro Rzecznika Praw Dziecka;
 12. Najpowszechniejsze cyberzagrożenia – jak rozpoznać i zapobiegać? Zuzanna Polak, NASK;
 13. Prawne metody oddziaływania na sprawcę przemocy w rodzinie, dr Małgorzata Żbikowska, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu;
 14. Przetwarzanie traumy przestępstwa a skuteczne techniki przesłuchania pokrzywdzonych, podinsp. Ewa Mańka, SP Piła.
   

Elegancko ubrana kobieta wygłaszająca wykład w tle siedzący mężczyzna.

 

Niewątpliwie przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, o czym mogły świadczyć liczne pytania i zacięte dyskusje nie tylko kuluarowe, ale i podczas trwania samej Konferencji. Spotkanie zostało ocenione, zarówno przez prelegentów, jak i odbiorców, jako bardzo interesujące i cenne z punktu widzenia potrzeb codziennej pracy i służby, mających na celu przede wszystkim wsparcie ofiar przestępstw.

Uroczystego zamknięcia Konferencji dokonała Pani zastępca Komendanta nadzorująca pion logistyczny, insp. Agnieszka Kozłowska-Kordy, która serdecznie podziękowała za udział w przedsięwzięciu. W swoim podsumowaniu położyła nacisk na wartość dodaną podczas spotkania: pogłębienie wiedzy, zdobycie nowych doświadczeń oraz podwyższenie kompetencji w obszarze szeroko pojętej pomocy ofiarom przestępstw.

 

Stojąca kobieta mówi do mikrofonu w tle mężczyzna przeglądający laptopa.

 

WP/MP

 • Komendant Szkoły Policji w Pile wita przybyłych gości
 • Ludzie siedzący na krzesłach w auli Szkoły
 • Kobiety i mężczyzna siedzą przy stole w tle baner Szkoły Policji w Pile
 • Kobieta stojąca przy mównicy z mikrofonem
 • Kobieta stojąca z mikrofonem w tle prezentacja
 • Kobieta stojąca przy mównicy z mikrofonem
 • Kobieta i mężczyzna siedzący przy stole z laptopem
 • Elegancko ubrani ludzie stojący na tle prezentacji z tytułem konferencji
 • Uczestnicy konferencji siedzący na krzesłach podczas wykładu
 • Mężczyzna stojący przy mównicy z mikrofonem
 • Mężczyzna stojący przy mównicy z mikrofonem
 • Kobieta i mężczyzna siedzący przy stole
 • Uczestnicy konferencji siedzący na krzesłach podczas wykładu
 • Kobieta stojąca z mikrofonem w tle baner Szkoły
 • Kobieta stojąca przy mównicy z mikrofonem w tle siedzący mężczyzna
Powrót na górę strony