Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw

Szkoła Policji w Pile, tuż obok Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie została partnerem Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Liderem Projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Głównym celem Projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw” jest przede wszystkim kompleksowe wsparcie ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych do wsparcia ofiar handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści jak również ofiar zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Szkoła Policji w Pile jest odpowiedzialna za realizację  następujących zadań w projekcie:

1.       konferencja naukowo – szkoleniowa pn. „Wspieranie ofiar przestępstw”;

2.       szkolenia eksperckie dla kadry szkoleniowej SP Piła;

3.       szkolenia dla funkcjonariuszy KWP Gdańsk, KWP Szczecin i KWP Olsztyn;

4.       współudział w szkoleniach dla instytucji wspierających ofiary przestępstw;

5.       webinar „Rola Policji w zakresie identyfikacji, ochrony i wsparcia ofiar przestępstw” – edycja dla partnerów;

6.       webinar „Rola Policji w zakresie identyfikacji, ochrony i wsparcia ofiar przestępstw” – edycja ogólnopolska;

7.       webinar „Zadania i sposoby działania funkcjonariusza Policji w zakresie wsparcia ochrony ofiar przestępstw” – edycja dla partnerów;

8.       webinar „Zadania i sposoby działania funkcjonariusza Policji w zakresie wsparcia ochrony ofiar przestępstw” – edycja ogólnopolska;

9.       filmy profilaktyczno-dydaktyczne w obszarze tematycznym projektu i inne materiały profilaktyczne;

10.    podręcznik pt. „Wspieranie ofiar przestępstw”.

Zadania określone w Projekcie będą realizowane, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim do końca 2022 roku. Ich celem będzie podniesienie kompetencji służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy wśród ofiar przestępstw w tym nieletnich i kobiet nt. zagrożeń, a także prowadzenie działań wspierających ofiary.

Logo projektu POWER ON

 

WP/MP

Powrót na górę strony