Fundacja

Data publikacji 17.01.2013

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.
Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy polegli w czasie pełnienia służby.
Organizacja zbiera środki finansowe na kontynuowanie edukacji przez dzieci zmarłych funkcjonariuszy, opiekę zdrowotną, wakacje dla dzieci oraz świadczy pomoc rzeczową.

 

  1. W zakresie udzielenia pomocy Fundacji można:
    • Wpłacić datek w ramach zbiórki publicznej ? decyzja MSW nr 34/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. Nr konta 20 1020 1068 0000 1102 0204 8304.
    • Wpłacić darowiznę, znaleźć sponsora. Nr konta 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167.
    • Zadeklarować potrącenie ze swojej pensji 1 zł miesięcznie.
    • W przypadku znieważenia na służbie - składać wnioski o zadośćuczynienie od sprawcy w postaci wpłaty na rzecz Fundacji; fundacja jest uprawniona na mocy decyzji ministra sprawiedliwości.

Fundacja na podstawie przepisów ogólnopaństwowych ma prawo organizować zbiórki pieniężne, otrzymywać 1% podatku od dochodów osób fizycznych, darowizny, zapisy, spadki.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Organizacja Pożytku Publicznego ul. Puławska 148/150,

Prezes Zarządu
mł. insp. w st. spocz. Irena Zając

02 - 514 Warszawa 12, P. nr 8
e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl
tel. (22) 60 121 20, 60 148 21
fax (22 ) 60 121 04
KRS 0000101309
Konto bankowe: PKO BP VI 0/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167
NIP 521 ? 28 ? 44 ? 509
REGON: 013029960

 

Powrót na górę strony