Praktyka czyni mistrza

Praktyki słuchaczy kursu podstawowego odbywają się pod koniec szkolenia, gdy policjanci dysponują już odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.

Każdy młody stażem policjant musi je odbyć, by przystąpić do egzaminu końcowego, będącego uwieńczeniem kilkumiesięcznego szkolenia. Praktyki to również pewnego rodzaju sprawdzian, podczas którego słuchacz może sprawdzić swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe, a ich oceny dokonują nauczyciele policyjni, opiekunowie praktyk, a także doświadczeni policjanci z jednostek terenowych.

W drugiej połowie kwietnia słuchacze odbywali praktyki zawodowe na terenie jednostek w Bydgoszczy, Chodzieży i Wałcza. Doskonalili swoje umiejętności praktyczne pod okiem wykwalifikowanej kadry policyjnej. Przekonali się, że służba społeczeństwu, to niejednokrotnie zdarzenia i sytuacje z narażeniem życia i zdrowia.

Słuchacze mieli okazję pełnić służby z policjantami z ogniw patrolowo-interwencyjnych, z dzielnicowymi, policjantami ruchu drogowego. Jak sami twierdzą, pierwsze samodzielne wyjście w rejon służby wiązało się z pewnym stresem, ale wraz ze wzrostem liczby pełnionych służb, wzrastała też pewność przeprowadzanych interwencji.

Duża liczba przeprowadzonych interwencji, wylegitymowanych osób, skontrolowanych kierowców, a także liczba udzielonych pouczeń i nałożonych mandatów karnych, wskazują, że służby przyniosły wymierne korzyści. Również w opinii komendantów jednostek, do których byli kierowani słuchacze, wspólne służby przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania tych jednostek i spotykały się z przychylnością mieszkańców.

 

WH

Powrót na górę strony