Technicy kryminalistyki podczas zajęć

Za uczestnikami kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki już blisko dwa miesiące zajęć doskonalących ich wiedzę i umiejętności, jednak przed nimi jeszcze trzy tygodnie intensywnej pracy.

Kurs dla techników kryminalistyki jest jednym z najbardziej praktycznych szkoleń w polskiej Policji. Jego absolwenci mają za sobą wiele godzin wykładów i ćwiczeń z zakresu ujawniania, zabezpieczania i wykorzystywania śladów kryminalistycznych. Każda grupa śladów kryminalistycznych, jak np. biologiczne, daktyloskopijne, traseologiczne, od słuchacza wymaga nie tylko uwagi podczas zajęć dydaktycznych, ale także wielogodzinnej pracy w ramach rozwoju własnego, wykonując praktyczne zadania na zaliczenie.

Odrębny blok zajęć stanowią poszczególne tematy poświęcone oględzinom miejsc zdarzeń z całej gamy kategorii przestępstw, pozwalających w sposób praktyczny przećwiczyć sposoby ujawniania i zabezpieczania niemalże wszystkich rodzajów śladów kryminalistycznych. Tym razem słuchacze udali się na strzelnicę garnizonową, aby przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym. W ich trakcie policjanci poznają specyfikę tego rodzaju oględzin, rolę i zadania koordynatora wspomagania techniczno-kryminalistycznego, a także sposoby ich prowadzenia i dokumentowania.

Ukoronowaniem szkolenia będą zajęcia w formie symulowanej rozprawy sądowej, podczas której słuchacze w roli świadków będą przesłuchiwani na okoliczność wykonanych czynności podczas wcześniejszych ćwiczeń z oględzin.

 

WH

Powrót na górę strony