Absolwenci Szkoły Policji w Pile

Doskonalenie technik przesłuchań według metod amerykańskiego FBI to jeden z kursów, które zakończyły się w Szkole Policji w Pile w miniony piątek (26.04).

Uczestnikami kursu było 16 policjantów pionu kryminalnego, którzy na co dzień prowadzą przesłuchania osób. W trwającym pięć dni kursie, jego uczestnicy wzbogacili wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania taktyk i technik prowadzenia rozmowy, przesłuchania świadka lub podejrzanego, analizowania i wyciągania wniosków, gromadzenia informacji, jak również zapoznali się ze sposobami i możliwościami wykrywania symptomów nieszczerości u osób, wobec których podejmują czynności służbowe. Zajęcia prowadzone były w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach symulacyjnych, w których znajduje się lustro fenickie oraz zainstalowane są mikrofony, które zapewniają odpowiedni poziom realizmu w trakcie zajęć.

Kolejnymi absolwentami, którzy otrzymali świadectwo ukończenia pilskiej Szkoły Policji byli policjanci szkolenia zawodowego podoficerskiego. Blisko pięćdziesięcioro funkcjonariuszy przez trzy tygodnie, pod okiem doświadczonych wykładowców, poszerzało swoje kompetencje zawodowe w zakresie m.in. wykroczeń, postępowań przygotowawczych, zagrożeń w cyberprzestrzeni, pracy operacyjnej, wybranych zagadnień prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego, wydarzeń nadzwyczajnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także doskonalili umiejętności strzeleckie, taktykę i techniki stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

WH

Powrót na górę strony