Zajęcia fakultatywne dla słuchaczy Szkoły Policji w Pile - Wykorzystanie Klienta Mobilnego SWD 2 w rejestracji naruszeń przepisów RD

Dzisiaj, w godzinach popołudniowych, słuchacze Szkoły Policji w Pile mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych prowadzonych przez podinsp. Romualda Cieciurę oraz nadkom Artura Lepalczyka. Tematem zajęć było wykorzystanie Klienta Mobilnego SWD 2 do rejestracji naruszeń przepisów ruchu drogowego w ramach rejestracji MRD-5.

Podczas zajęć, nadkom. Artur Lepalczyk szczegółowo omówił prawidłowy sposób rejestracji karty MRD-5 za pośrednictwem Klienta Mobilnego SWD 2. Przedstawił także najczęstsze błędy popełniane przez policjantów w tym procesie. Dzięki temu, słuchacze zyskali niezbędną wiedzę praktyczną, która będzie nieoceniona w ich codziennej pracy.

Podinsp. Romuald Cieciura odniósł się natomiast do wykorzystania zebranych danych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zajęcia nie tylko poszerzyły wiedzę teoretyczną słuchaczy, ale także dostarczyły im praktycznych narzędzi do skutecznego wykorzystania zebranych informacji w pracy operacyjnej.

Warto podkreślić, że urządzenia MTN Bluebird, które są obecnie wykorzystywane przez policjantów w służbie, stanowią niezbędne narzędzie do pracy zarówno w ramach czynności administracyjno-porządkowych, jak i dochodzeniowo-śledczych. Służba prewencji i RD wymaga szybkiego i efektywnego działania, dlatego wszelkie sprawdzenia w zbiorach policyjnych i pozapolicyjnych osób, pojazdów, dokumentów i rzeczy są wykonywane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Niezwykle istotne jest także, że policjanci mają możliwość nie tylko dokonywania sprawdzeń, ale także rejestracji kart naruszeń przepisów ruchu drogowego przy użyciu wspomnianych urządzeń. Dzięki temu, procesy związane z egzekwowaniem przepisów są bardziej efektywne i sprawne.

Zajęcia fakultatywne, takie jak te są nieocenioną wartością dla przyszłych policjantów. Dają one możliwość zdobycia praktycznej wiedzy oraz umiejętności, które są kluczowe w codziennej służbie.

 

AL/MP

Powrót na górę strony