Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu na kursie specjalistycznym dla techników kryminalistyki

Aktualnie w Szkole Policji w Pile odbywają się wyjątkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez ekspertów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu. Kurs specjalistyczny przeznaczony dla techników kryminalistyki pozwolił na zgłębienie tajników związanych z identyfikacją i analizą miejsc wybuchu oraz technikami śledczymi.

Spotkanie rozpoczęło się od głębokiej analizy teoretycznej, w ramach której zaproszeni specjaliści omówili kluczowe zagadnienia związane z organizacją oględzin miejsca wybuchu. Uczestnicy kursu zostali wprowadzeni w świat rodzajów wybuchów, atrybutów wybuchu oraz kategorii materiałów wybuchowych. Szczegółowo omówiono sposoby działania różnych materiałów wybuchowych, ich skutki oraz możliwości rozpoznania uzbrojenia wybuchowego przed i po wybuchu.

Następnie skupiono się na praktycznych aspektach pracy technika kryminalistyki w obszarze miejsc wybuchu. Słuchacze zostali zapoznani z zakresem czynności wykonywanych podczas kryminalistycznego badania miejsca wybuchu, a także z istotnymi środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa. Ekspertom nie umknęła rola wstępnej lustracji miejsca zdarzenia, która ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia sytuacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim zaangażowanym.

Drugą część zajęć stanowiły praktyczne ćwiczenia na strzelnicy garnizonowej. Słuchacze mają okazję przetestować swoje umiejętności w oględzinach zainscenizowanego miejsca wybuchu. Każdemu uczestnikowi zostały przydzielone konkretne zadania, których celem było wykonanie odpowiednich czynności a następnie sporządzenie właściwej dokumentacji.

Wyjątkowość tego kursu polegała na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem, co umożliwiło uczestnikom lepsze zrozumienie procesu analizy miejsc wybuchu oraz technik śledczych. Dzięki zaangażowaniu ekspertów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu, kurs ten stanowił cenny wkład w rozwój umiejętności techników kryminalistyki w obszarze identyfikacji i analizy miejsc zdarzeń wybuchowych.

 

MP/MP

Powrót na górę strony