Praktyki słuchaczy Szkoły Policji w Pile - nabywanie doświadczenia na służbie

W ramach praktyk słuchaczy Szkoły Policji w Pile, młodzi kursanci mieli okazję do zdobycia praktycznych umiejętności w jednostkach terenowych. Służby odbywały się w różnych warunkach i środowiskach, pozwalając na wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy.

Słuchacze, mający pod opieką doświadczonych opiekunów oraz nauczycieli ze Szkoły Policji w Pile, mieli szansę uczestniczyć w różnorodnych sytuacjach. Część z nich współpracowała z jednostkami KPP Piła, KPP Wałcz, KPP Chodzież oraz KWP Bydgoszcz, co pozwoliło im poznać różnorodność terenów oraz specyfikę działań na różnych szczeblach.

Podczas praktyk słuchacze mieli możliwość uczestniczyć w patrolach pieszych, działaniach w ruchu drogowym oraz w oddziałach patrolowo-interwencyjnych. To nie tylko pozwoliło im poznać codzienną służbę policjanta na ulicy, ale także zdobyć doświadczenie w różnych aspektach służby. Niektórzy słuchacze zostali przydzieleni do miejsc, gdzie mieli okazję pracować u boku doświadczonych policjantów już pełniących służbę w jednostkach terenowych. Ta forma praktyki pozwoliła im na bezpośredni kontakt z rzeczywistością codziennej służby policjanta, jak również nauczyła ich współpracy w zespole oraz szybkiego podejmowania decyzji w dynamicznych sytuacjach.

Jedną z sytuacji, z jaką słuchacze mogli się spotkać podczas praktyk, było działanie w stosunku do nietrzeźwego kierującego, który spowodował kolizję. To doskonała okazja do zdobycia doświadczenia w obsłudze tego typu incydentów oraz stosowania odpowiednich procedur, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Ponadto, niektórzy słuchacze mieli okazję uczestniczyć w zatrzymaniu osoby posiadającej substancje psychotropowe, taką jak amfetamina. To doświadczenie nie tylko pozwoliło im zrozumieć procedury związane z postępowaniem wobec  podejrzanego o popełnienie przestępstwa narkotykowego, ale także nauczyło ich pracy w warunkach zwiększonego ryzyka oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla siebie, jak i dla innych osób.

Praktyki słuchaczy Szkoły Policji w Pile nie tylko umożliwiły zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu policjanta, ale także przyczyniły się do kształtowania profesjonalizmu i odpowiedzialności u przyszłych funkcjonariuszy. Dzięki różnorodności sytuacji, z jakimi mieli do czynienia, absolwenci tych praktyk są lepiej przygotowani do codziennej służby na rzecz społeczeństwa.

 

MP/MP

Powrót na górę strony