Nasi wykładowcy zagościli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Podinsp. Zbigniew Bogusz i kom. Michał Kosarski kontynuują współpracę pomiędzy Szkołą Policji w Pile a funkcjonariuszami podległymi KWP w Bydgoszczy realizując cykl szkoleń dla policjantów pionu dochodzeniowo – śledczego pn. Realizacja wybranych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze.

To już druga w tym roku edycja tego szkolenia, która niewątpliwie przyczyni się do podniesienia kompetencji najmłodszych adeptów „dochodzeniówki” z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia prowadzone zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a o potrzebie ich przeprowadzenia świadczy zaangażowanie uczestników w jego przebieg oraz zadawane pytania i przedstawiane problemy, z którymi spotykają się w codziennej służbie.

Po raz kolejny podinsp. Zbigniew Bogusz przedstawił zagadnienia dotyczące przeszukania, zarówno w ujęciu prawnym jak i praktycznym, co następnie kom. Michał Kosarski dopełnił przykładami z własnych doświadczeń przy realizowaniu tej czynności dowodowej, akcentując w szczególności jej niepowtarzalny charakter oraz możliwość wystąpienia trudności i błędów przy jej przeprowadzeniu.

W dalszej części szkolenia przedstawiono uczestnikom zagadnienia dotyczące postępowania sprawdzającego oraz postępowania w niezbędnym zakresie. W tym miejscu nasi wykładowcy zwrócili szczególną uwagę na zakres czynności dowodowych jakie można realizować w tej fazie postępowania jak i rodzaj decyzji merytorycznych, które mogą zapaść. Udanym zwieńczeniem szkolenia było zadanie praktyczne polegające na wskazaniu błędów przy wstępnych czynnościach procesowych wykonywanych do sprawy zgwałcenia, a następnie omówienie właściwego algorytmu postępowania przy obsłudze tego typu zdarzeń.

Jesteśmy przekonani, iż każdy z uczestników szkolenia znalazł w nim treści, które pozwolą mu podnieść swoje umiejętności i przyczynią się do usprawnienia prowadzenia postępowań przygotowawczych jak i wykonywania poszczególnych czynności dowodowych.

 

MK/MP

Powrót na górę strony