Wpływ przestępstw z nienawiści i rola Policji w ich zapobieganiu

W ostatnim czasie funkcjonariusze szkolenia zawodowego podstawowego Szkoły Policji w Pile mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych prowadzonych przez podkom. Iwonę Ratajczak z Zakładu Prawa i Kryminalistyki. Tematem tych zajęć były przestępstwa z nienawiści oraz rola Policji w ich zapobieganiu. Podczas spotkania poruszono szereg istotnych zagadnień, mających na celu pogłębienie wiedzy na temat natury, skutków i sposobów reagowania na tego typu przestępstwa.

Przestępstwo z nienawiści, znane również jako przestępstwo motywowane nienawiścią, to czyn karalny popełniony z powodu przynależności lub identyfikacji ofiary z określoną grupą społeczną, taką jak narodowość, religia, orientacja seksualna czy przekonania polityczne. Do złożonej definicji należą zarówno czyn karalny jak i motywacja sprawcy, która musi być bezpośrednio związana z cechami ofiary.

Przestępstwa z nienawiści mają na celu zastraszenie i podważenie poczucia bezpieczeństwa całych grup społecznych poprzez atakowanie jednostek reprezentujących te grupy. Nienawiść często wynika z uprzedzeń, czyli negatywnych stereotypów i przekonań na temat określonych grup społecznych. Jednakże, nienawiść to silniejsze uczucie, które może prowadzić do przemocy i agresji. Symbole nienawiści mogą przybierać różne formy, od obraźliwych gestów po graffiti, a nawet akty fizycznej przemocy.

Podczas zajęć omówiono również studium przypadku, aby lepiej zrozumieć mechanizmy i skutki przestępstw z nienawiści. Niestety, w praktyce ściganie przestępstw z nienawiścią może napotykać na różnego rodzaju przeszkody, w tym brak zgłaszania przez ofiary oraz trudności w identyfikacji sprawców. Policja odgrywa kluczową rolę w reagowaniu na przestępstwa z nienawiścią poprzez szybkie i skuteczne działania oraz zapewnianie wsparcia ofiarom.

Na zakończenie zajęć, słuchacze mieli okazję podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat omawianej problematyki oraz dyskutować na temat właściwej kwalifikacji tego rodzaju przestępstw. Dzięki temu spotkaniu, funkcjonariusze zdobyli niezbędną wiedzę i narzędzia, które pozwolą im skuteczniej działać w zapobieganiu i ściganiu przestępstw z nienawiścią.

 

MP/MP

Powrót na górę strony