CITES - ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt

W ostatnim czasie, przedstawiciel Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Pani Justyna Alejska, koordynator ds. CITES i Ochrony Przyrody jako zaproszony ekspert uczestniczyła w kursie specjalistycznym poświęconym zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Referat, który przygotowała, podkreślał kluczowe aspekty tego zagadnienia oraz omawiał konkretne przypadki i działania podejmowane w ramach walki z tym zjawiskiem.

Jedną z kwestii poruszanych podczas spotkania był problem przestępczości związanej z Konwencją Waszyngtońską CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), której celem jest ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez regulację międzynarodowego handlu nimi. Pani Justyna Alejska szczegółowo omówiła charakterystykę tego rodzaju przestępczości, przedstawiając liczne przykłady oraz analizując trendy w tym obszarze.

Kolejnym istotnym punktem programu była identyfikacja wybranych gatunków na podstawie okazów zarekwirowanych przez KAS. Uczestnicy kursu mieli okazję zapoznać się z praktycznymi przykładami, co pozwoliło na lepsze zrozumienie procesu identyfikacji oraz sposobów działania w przypadku podejrzeń o nielegalny handel zagrożonymi gatunkami.

W ramach spotkania omówiono również operacje międzynarodowe Thunder i Glass Eel, skoncentrowane na zwalczaniu nielegalnego handlu węgorzem europejskim.

Przestępczość odpadowa oraz nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów również znalazły się w kręgu zainteresowania uczestników, którzy podczas zajęć mieli okazję zgłębić problematykę związana z tymi zagadnieniami.

Studium przypadków oraz dyskusje, które odbyły się podczas kursu, stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i refleksji nad rozwiązaniami w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Wszyscy uczestnicy mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz zdobywać nowe umiejętności, które będą pomocne w codziennej pracy.

Wizyta Pani Justyny Alejskiej na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej była więc nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy, ale także do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się tą problematyką. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest skuteczniejsze działanie w zwalczaniu przestępczości gospodarczej oraz ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt na całym świecie.

 

MP/MP

Powrót na górę strony