Eksperci w walce z przestępczością gospodarczą na kursie specjalistycznym w Szkole Policji w Pile

W dzisiejszych czasach przestępczość gospodarcza stanowi poważne wyzwanie dla organów ścigania. Aby skutecznie przeciwdziałać temu rodzajowi przestępstw, policjanci muszą być odpowiednio wyposażeni w wiedzę i umiejętności. Dlatego też, na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, dwóch ekspertów dzieliło się swoją wiedzą obejmującą prawa własności intelektualnej oraz przestępczości związanej z zamówieniami publicznymi.

Pierwszym z prelegentów był biegły sądowy Pan Dariusz Kochański, który przedstawił uczestnikom kursu szereg istotnych zagadnień związanych z własnością intelektualną. Cele spotkania obejmowały m.in. zrozumienie podstawowych pojęć związanych z własnością intelektualną i przemysłową, zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także naukę identyfikacji naruszeń tych praw oraz doskonalenie umiejętności dochodzenia roszczeń i udzielania pomocy w sprawach związanych z własnością intelektualną. Podczas prezentacji Pan Dariusz Kochański omówił podstawy własności intelektualnej, w tym definicje i rodzaje praw z nią związanych, prawa autorskie oraz znaki towarowe i ochronę marek. Ponadto, szczegółowo przedstawił metody identyfikacji towarów podrabianych oraz sposoby zabezpieczania ich przed podrabianiem. Nie zabrakło również omówienia procedur dochodzenia praw autorskich i przeciwdziałania naruszeniom, a także współpracy międzynarodowej w walce z podrabianiem.

Drugim prelegentem był asp. Bartosz Rafalski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, który specjalizuje się w dziale zwalczania korupcji. Jego prezentacja skupiała się na przestępczości związanej z zamówieniami publicznymi. Tematy poruszane podczas jego wystąpienia obejmowały m.in. zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, mechanizmy sprawcze przestępstw w tej dziedzinie, źródła informacji związane z udzieleniem zamówienia publicznego oraz czynności wykrywcze w sprawach dotyczących przestępczości związanej z zamówieniami publicznymi.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmowała wykłady, analizę przypadków praktycznych, a także dyskusje i warsztaty praktyczne, co pozwoliło uczestnikom kursu nie tylko zdobyć teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w codziennej służbie. Dzięki temu kursowi policjanci zostali lepiej przygotowani do skutecznego zwalczania przestępczości gospodarczej, co przyczyni się do ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów.

 

MP/MP

Powrót na górę strony