Publikacja z zakresu ujawniania i zabezpieczanie śladów biologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Dział zawodowy szkolnej biblioteki wzbogacił się o nową pozycję poświęconą śladom biologicznym.

Publikacja pt. ,,Ujawnianie i zabezpieczanie wybranych śladów biologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego” autorstwa komisarza Marcina Mańczaka z Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile jest materiałem dydaktycznym, który może stanowić wsparcie dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze, operacyjno-rozpoznawcze, a przede wszystkim czynności specjalistów techników kryminalistyki. Może stanowić także pomoc naukową w programie doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki, ponieważ tematyka wpisuje się w zagadnienia do realizacji w ramach kursu specjalistycznego ww. pionu policjantów ujętych w Decyzji nr 315 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 października 2023 r w sprawie programu doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów poświęconych: pyłkom roślin i zarodnikom grzybów, DNA roślin i zwierząt, okrzemkom oraz śladom entomoskopijnym. Autor, poza wyjaśnieniem zagadnień, opisał sposoby zabezpieczania materiału do dalszych analiz.

Pozycja dostępna jest w szkolnej bibliotece oraz w wersji elektronicznej w zakładce „E-biblioteka”.

 

WH

Powrót na górę strony