Doskonalenie umiejętności techników kryminalistyki

W Szkole Policji w Pile regularnie odbywają się kursy specjalistyczne, które mają na celu doskonalenie umiejętności techników kryminalistyki. Jednym z kluczowych elementów tych szkoleń są zajęcia z zakresu fotografii kryminalistycznej.

Podczas tych intensywnych kursów, słuchacze zapoznają się nie tylko z podstawowymi zasadami fotografii kryminalistycznej, ale również zdobywają praktyczne umiejętności w obsłudze aparatu fotograficznego oraz dodatkowego sprzętu.

Kurs składa się zarówno z zajęć teoretycznych, podczas których omawiane są metody dokumentacji fotograficznej w środowisku kryminalnym, jak i praktycznych, gdzie uczestnicy mają możliwość wykonywania różnorodnych zadań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych sytuacji, zarówno wewnątrz budynków, jak i na otwartej przestrzeni, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Jednym z głównych aspektów, który jest szczególnie podkreślany podczas tych zajęć, jest umiejętne manipulowanie światłem. Dla technika kryminalistyki dokumentacja fotograficzna miejsc zdarzeń często odbywa się w trudnych warunkach oświetleniowych, dlatego właściwe wykorzystanie światła jest kluczowym elementem, który ma wpływ na jakość i czytelność fotografii.

Kursy te nie tylko zapewniają policjantom solidne podstawy teoretyczne i praktyczne, ale także umożliwiają im rozwijanie umiejętności w zakresie fotografii kryminalistycznej, co ma bezpośrednie przełożenie na skuteczność ich pracy na miejscu zdarzenia i prowadzenie dochodzeń kryminalistycznych.

Dzięki zaawansowanym szkoleniom w Szkole Policji w Pile technicy kryminalistyki są lepiej przygotowani do wykonywania swoich obowiązków, co przekłada się na zwiększenie efektywności i profesjonalizmu w działaniach policyjnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia efektów ich ciężkiej pracy!

 

 

AP/MP

Powrót na górę strony