Uroczyste rozpoczęcie szkoleń zawodowych podstawowych

W dniu dzisiejszym, Szkole Policji w Pile przyświecał wyjątkowy moment – uroczyste rozpoczęcie szkoleń zawodowych podstawowych dla 165 nowych kursantów. W zgromadzonej liczbie znaleźli się przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji z Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Poznania, Szczecina oraz z KWP zs. w Radomiu.

Podczas uroczystości, która odbyła się w szkolnej auli, nowych adeptów służby policyjnej przywitał Komendant Szkoły insp. dr Marek Ujazda, kadra kierownicza oraz dowódcy kompanii. W trakcie przemówienia, Pan Komendanta Szkoły wyraził swoje serdeczne życzenia oraz wsparcie dla przyszłych policjantów, którzy podjęli wyzwanie służby dla społeczeństwa.

Rozpoczęcie szkoleń zawodowych podstawowych stanowi kluczowy moment w drodze do profesjonalnej służby w policji. Szkolenia te są nie tylko czasem nauki, ale również kształtowania postaw, wartości oraz umiejętności niezbędnych w wykonywaniu odpowiedzialnych obowiązków na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Szkoła Policji w Pile dziękuje wszystkim którzy na co dzień wkładają wysiłek i zaangażowanie w proces przygotowania nowego pokolenia policjantów. Życzymy wszystkim kursantom owocnej i pełnej wyzwań drogi w zawodowej karierze.

 

MP/MP

Powrót na górę strony