Szkoła Policji w Pile na czele promocji zawodu policjanta

W ostatnią sobotę mieszkańcy Piły mieli okazję poznać bliskość i specyfikę pracy funkcjonariuszy Policji dzięki udziałowi przedstawicieli Szkoły Policji w Pile w Pilskich Powiatowych Targach Edukacyjnych. Stoisko Szkoły stało się miejscem spotkania z ekspertami oraz przyszłymi funkcjonariuszami, którzy z pasją i zaangażowaniem promowali zawód policjanta.

Na stanowisku Szkoły Policji w Pile zobaczyć można było nie tylko przedstawicieli komórek dydaktycznych, ale także słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Kom. Marcin Mańczak, specjalista w dziedzinie techniki kryminalistycznej, wraz z nauczycielem prewencji asp. szt. Ewą Gucze oraz nauczycielem wyszkolenia strzeleckiego asp. szt. Zbigniewem Gucze, przyciągnęli uwagę zwiedzających prezentując walizki kryminalistyczne, które są nieodłącznym elementem służby podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia, a także broń szkolną, przybliżając uczniom tajniki bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią.

Jednak nie tylko praktyczne aspekty służby w Policji były tematem przewodnim spotkania. Był to idealny czas do zaprezentowania zasad postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, przybliżenia procesu rekrutacji i możliwości rozwoju zawodowego w Policji.

Niezwykle istotnym wątkiem podczas tego wydarzenia było podkreślenie roli wyboru szkoły średniej jako kluczowej decyzji w kształtowaniu drogi przyszłej kariery zawodowej. Dla wielu młodych ludzi, którzy odwiedzili stoisko Szkoły Policji, ta decyzja może być pierwszym krokiem w realizacji marzeń o pracy w służbach mundurowych.

Towarzyszący nam słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, reprezentujący funkcjonariuszy, którzy dopiero rozpoczynają swoja przygodę z mundurem, dzielili się swoimi doświadczeniami i perspektywami na temat tego, jak wygląda szkolenie i przygotowanie do służby w jednej z najbardziej wymagających instytucji w kraju.

Spotkanie miało nie tylko charakter informacyjny, ale także promocyjny, ukazując zalety i możliwości, jakie niesie ze sobą służba w Policji. Stoisko Szkoły Policji w Pile stało się miejscem inspiracji i refleksji dla tych, którzy rozważają karierę w służbach mundurowych, jednocześnie budząc zainteresowanie wśród społeczności lokalnej. Dzięki takim inicjatywom przyszłość służby mundurowej wydaje się być jeszcze bardziej obiecująca i zachęcająca dla kolejnych pokoleń.

 

MP/MP

Powrót na górę strony