Czas na służbę w terenie…

Wczoraj, w murach naszej Szkoły, odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego, która stanowi istotny kamień milowy w drodze przyszłych policjantów. Wydarzenie to nie tylko symbolizuje zakończenie intensywnego okresu nauki, ale także inaugurację ich służby w szeregach Policji.

Uroczystość odbyła się w atmosferze uroczystości i wzruszeń, przy udziale pocztu sztandarowego Szkoły Policji w Pile. Na czele wydarzenia stał Zastępca Komendant mł.insp. Marcin Towalewski, co podkreśliło znaczenie tego momentu dla instytucji i absolwentów szkolenia.

Podczas przemówień podkreślono nie tylko trudy i wysiłek, jakie wkładają przyszli policjanci w swoje szkolenie, ale także ich rolę jako obrońców prawa i porządku społecznego. Zachęcano ich do oddania się służbie z pasją i zaangażowaniem, przypominając o odpowiedzialności, jaką na nich spoczywa wobec społeczności, której będą służyć.

Absolwenci szkolenia zawodowego podstawowego wraz z gratulacjami otrzymali z rąk Pana Zastępcy Komendanta świadectwa potwierdzające ukończenie kursu. To dla nich nie tylko zaszczyt, ale również wielka odpowiedzialność, którą podejmują, decydując się na służbę społeczeństwu.

Po oficjalnej części uroczystości, absolwenci opuszczając mury naszej Szkoły mieli okazję spotkać się z rodzinami i przyjaciółmi, którzy dzielili z nimi radość z ukończenia szkolenia i wspierali ich w drodze do realizacji ich zawodowych marzeń.

Zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego w Szkole Policji w Pile to nie tylko koniec pewnego etapu, ale także początek nowej drogi dla młodych adeptów służby policyjnej. Wspierani przez doświadczonych kolegów oraz instytucję, do której przynależą, stają się częścią niezwykle istotnej społeczności, dbając o bezpieczeństwo i porządek w naszym społeczeństwie.

 

MP/MP

Powrót na górę strony