Mamy nowy Sztandar!

W ostatni piątek, w samo południe rozpoczęła się uroczystość z okazji nadania sztandaru Szkole Policji w Pile. Ten dzień był dla nas niewątpliwie wyjątkowy, ponieważ dokładnie w dniu 15 września 1954 roku powstała Szkoła Policji w Pile. Celebrując nadanie naszej jednostce sztandaru – uczciliśmy 69. rocznicę funkcjonowania Szkoły Policji w Pile. Sztandar Szkoły Policji w Pile, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego – z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Pawła Dobrodzieja odebrała Pani Komendant, insp. Beata Różniak-Krzeszewska.

Komendant Szkoły Policji, Zastępca Komendanta Głównego oraz zaproszeni goście.

Przez wszystkie lata funkcjonariusze oraz pracownicy Szkoły Policji w Pile, realizując zadania nałożone przez ustawodawcę, dokładali wszelkich starań aby właściwie się z nich wywiązywać i działać na miarę oczekiwań społecznych.

Pododdziały Policji na placu Staszica.

W uznaniu osiągnięć w zakresie utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie całego kraju, jako wyraz zaufania wspólnoty lokalnej, w dniu 5 lipca 2023 roku, z inicjatywy Pana Grzegorza Piechowiaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, powstał Komitet Społeczny powołany dla ufundowania Sztandaru Szkole Policji w Pile. Obok Pana Posła Grzegorza Piechowiaka – Przewodniczącego Komitetu, znaleźli się:

 • Pan Donat Mierzejewski - Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile,
 • Pan Lech Żak - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ENEA  S.A.,
 • Pan Bartosz Michał Bazela - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile,
 • Pan Maciej Bieniek - Prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Pile,
 • Pan Krzysztof Górka - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 1 przy Szkole Policji w Pile,
 • Pan Sylwester Urbaniak – Członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 1 przy Szkole Policji w Pile.

Pani Komendant wraz z uczestnikami uroczystości nadania nowego Sztandaru.

Wystąpienie z inicjatywą nadania sztandaru Szkole Policji w Pile to akt wzmacniający autorytet oraz zobowiązanie do jeszcze skuteczniejszej pracy. Sztandar stanowiący o sile i jedności pilskiej jednostki szkoleniowej, będzie elementem łączącym współczesne i przyszłe pokolenia policjantów. To także duma, zaszczyt i honor dla każdego funkcjonariusza.

Przemarsz pocztu sztandarowego.

Otrzymany sztandar nada odpowiednią rangę naszej jednostce, stanie się symbolem jednoczącym środowisko policyjne, odwołującym się do tradycji i historii. Będzie nie tylko uświetniał ważne uroczystości społeczno-patriotyczne, ale z pewnością podniesie prestiż naszej jednostki, uhonoruje jej dotychczasowe osiągnięcia, a w oczach społeczeństwa da wyraz uznania dla jej działań.

Komendant Szkoły Policji w Pile oddająca honor.

Podczas piątkowej uroczystości asystowała nam Kompania Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Polskiej Policji, które uświetniły zarówno obchody nadania Sztandaru Szkole Policji w Pile, jak i Mszę Świętą, która – tego samego dnia celebrowana była przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Krzysztofa Zadarko w Kościele pw. NMW Wspomożenia Wiernych w Pile.

Msza święta w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Pile

Obchody nadania Sztandaru Szkole Policji w Pile były doskonałą okazją do umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z naszą bazą dydaktyczną. Dla wszystkich tych, których ciekawiło jak wygląda nasza jednostka po kilku latach modernizacji – Szkoła Policji w Pile stała otworem! Nie zabrakło również atrakcji dla młodzieży i dzieci. Po głównej uroczystości, pl. Staszica zamienił się w Miasteczko Policyjne, na którym każdy znalazł dla siebie niemałe atrakcje!

Gra dotycząca zasad bezpieczeństwa.

Wszystkim uczestniczącym w uroczystości dziękujemy za przybycie. Dziękujemy, że – w tak ważnych dla nas chwilach – zechcieliście z nami spędzić czas, celebrując uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Policji w Pile!

Miasteczko policyjne.

 • Oddanie hołdu.
 • Nowy sztandar Szkoły Policji w Pile.
 • Przemarsz kompanii honorowej.
 • Uroczysty wpis w księdze pamiątkowej Zastępcy Komendanta Głównego Policji
 • Uroczysty wpis w księdze pamiątkowej Posła.
 • Komendant Szkoły Policji w Pile oddająca honor.
 • Plac Staszica w Pile.
 • Baner Szkoły Policji.
 • Pododdziały Policji na placu Staszica
 • Komendant Szkoły Policji, Zastępca Komendanta Głównego oraz zaproszeni goście.
 • Pożegnanie dotychczasowego sztandaru Szkoły Policji w Pile.
 • Przemarsz Kompanii Honorowej.
 • Przemarsz Kadry Dydaktycznej, Funkcjonariuszy oraz słuchaczy Szkoły Policji w Pile.
 • Komendant Szkoły Policji w Pile w towarzystwie osób zaproszonych.
 • Msza Święta.
 • Uroczyste obchody w kościele.
 • Kompania honorowa w kościele.
 • Komendant Szkoły Policji w Pile z gośćmi podczas Mszy Świętej.
 • Pokaz dynamiczny Centralnego Pododdziału Kontrterrosrystycznego Policji BOA.
 • Orkiestra Reprezentacyjna Polskiej Policji na Placu Staszica w Pile.
 • Pokaz w Miasteczku Policyjnym pododdziałów konnych z KWP w Poznaniu oraz KWP w Szczecinie
 • Mieszkańcy Piły na Placu Staszica w Pile biorących udział w uroczystości
 • Edukacyjne gry dla najmłodszych mieszkańców Piły.
 • Stoiska ekspozycyjne jednostek policyjnych, w tle społeczność lokalna.
Powrót na górę strony