Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile odwiedzili w dniu 22 grudnia Szkołę Policji w Pile, aby przekazać funkcjonariuszom i pracownikom Betlejemskie Światło Pokoju.

W imieniu wszystkich obdarowanych tym Światłem, Zastępcy Komendanta Hufca hm. Bożenie Wojciechowskiej i przybyłym harcerzom podziękowania złożył w imieniu pani Komendant Szkoły insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, Zastępca ds. dydaktycznych insp. Ryszard Jakubowski.

insp. Ryszard Jakubowski w towarzystwie harcerzy, trzymający symboliczny znicz z betlejemskim światłem pokoju.

Płomień dotarł do Polski 11 grudnia. Od tego czasu harcerze przekazują Światło do domów, parafii, urzędów i różnych instytucji w całej Polsce. Służba harcerzy od samego początku jest związana z niesieniem pokoju. Tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju towarzyszy hasło „Światło dla Ciebie”. To Płomień dla każdej osoby – Światło prawdy o Jezusie. Jednak przesłaniem szczególnym jest przekazywanie tego Światła kolejnym osobom. Warto jest się nim dzielić.

 

WH

Powrót na górę strony