VII konferencja poświęcona przestępczości farmaceutycznej

W dniu 8 grudnia 2022 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem „Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku – pandemia, kryzys, konflikty zbrojne – zagrożenia i konsekwencje”.

Organizatorem hybrydowej edycji był Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”, a Szkoła Policji w Pile była współorganizatorem tego wydarzenia.

Obrady zostały podzielone na trzy sesje, w których zaprezentowano ponad 20 wystąpień. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Szkoły Policji w Pile. Nadkom. Hanna Bigielmajer zaprezentowała referat zatytułowany „Art. 124 ustawy z dnia 9 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – ustawowe znamiona przestępstwa – orzecznictwo sądowe”. Następnie głos zabrał st. asp. Robert Matuszewski, który omówił skalę i zagrożenia nielegalnego obrotu lekami.

W dalszej części wystąpili m.in. przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji, Polskiej Agencji Antydopingowej, Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematyka wystąpień dotyczyła zwalczania przestępczości farmaceutycznej, współpracy z organami ścigania w zakresie tego rodzaju przestępczości, fałszowania recept oraz zastosowania urządzeń do wykrywania i identyfikacji zagrożeń ze strony sfałszowanych leków.

Konferencja została oceniona, zarówno przez prelegentów, jak i odbiorców jako bardzo interesująca i cenna z punktu widzenia potrzeb codziennej pracy i służby oraz mająca na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw farmaceutycznych.

 

WH

Powrót na górę strony