Święto Policji w pilskiej Szkole Policji

Święto Policji to zawsze wyjątkowy dzień dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Tegoroczne obchody, przypadające w 103. rocznicę powołania Policji Państwowej zostały objęte honorowym patronatem gen. insp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji. Wczoraj, w samo południe, na placu apelowym Szkoły odbył się z tej okazji uroczysty apel.

Dzień przed uroczystością, w Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych odbyła się Msza Święta z okazji obchodów Święta Policji. Msza Święta koncelebrowana była przez ks. biskupa Krzysztofa Zadarko, ks. kapelana Krzysztofa Kowala oraz ks. proboszcza Stanisława Oracza.

Uroczysta msza z udziałem kompanii honorowej.

W uroczystości uczestniczyło kierownictwo Szkoły Policji w Pile oraz Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni wraz z rodzinami, a także Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, które nadały spotkaniu imponujący charakter.

Uroczyste obchody Święta Policji rozpoczęły się w samo południe na placu apelowym Szkoły Policji w  Pile. Podczas uroczystego apelu funkcjonariusze oraz pracownicy pilskiej Szkoły otrzymali, z rąk Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera oraz Pani Komendant Szkoły  insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, medale, odznaczenia, wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz stanowiska służbowe, a także listy gratulacyjne.

Po odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tragicznie poniesioną na służbie śmiercią naszego kolegi sierż. szt. Jakuba Opieczyńskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, uczciliśmy minutą ciszy jego pamięć.

Uroczystość na placu apelowym, flaga państwowa jest wciągana na maszt.

Święto Policji jest świętem wszystkich osób związanych z tą formacją. Wśród nagrodzonych, wyróżnionych i awansowanych z okazji wczorajszych obchodów, znaleźli się nie tylko funkcjonariusze Szkoły Policji, ale również pracownicy Policji oraz słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego i kursu specjalistycznego.

W gronie osób odznaczonych Medalem za Długoletnią Służbę znalazła się Pani Komendant naszej Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska, która odebrała wyróżnienie z rąk Pana Wojewody oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji gratuluje Pani Komendant Szkoły Policji w Pile.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali również:

Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę”:

 • Pan Mirosław LUBIŃSKI – pracownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

 • Pani Beata RATKA – pracownik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

 • Pani Iwona RŻANEK - pracownik Sekcji Żywnościowej

 • asp. szt. Mariusz SAKS – asystent Sekcji Teleinformatyki

 • Pan Krzysztof STĘPIEŃ – pracownik Sekcji Administracyjno – Gospodarczej

 • Pani Wiesława GRABOWSKA – pracownik Sekcji Administracyjno – Gospodarczej

Zastępca Komendanta Głównego składa gratulację odznaczonym pracownikom cywilnym szkoły. W tle orkiestra reprezentacyjna Policji.

Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”:

 • mł. asp. Kamila KUR – asystent Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

 • podinsp. Tomasz RATAJCZAK – starszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • st. asp. Marcin BOBULA – asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

 • asp. szt. Piotr KAPUŚCIŃSKI – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • Pani Wanda PIŁAT – pracownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • Marta NAWROCKA – pracownik Wydziału Prezydialnego

 • asp. szt. Artur PINKOWSKI – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i kryminalistyki

Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę”:

 • podkom. Maciej GALAR – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • podkom. Joanna PATRZYK – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • mł. asp. Tomasz KŁYS – młodszy wykładowca Zakłady Kryminalnego

Pani Komendant Szkoły Policji w Pile wręcza kwiaty odznaczonym oficerom.

Medal Brązowy „Za Zasługi dla Policji”:

 • Pani Monika CZERNIEL – pracownik Wydziału Kadr.

Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali:

 • podinsp. Leszek BIELIŃSKI – starszy wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali:

 • mł. insp. Krzysztof SAWICKI – kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali:

 • podinsp. Zbigniew BOGUSZ – starszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • podkom. Agnieszka KUSZYK – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • asp. Jacek CYRAN – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • nadkom. Sławomir JAROSZ – zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

 • podkom. Michał KOSARSKI – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • podkom. Małgorzata KRZYŻAN – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • asp. szt. Sebastian SONNENBERG – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

 • podkom. Monika TUCZYŃSKA- młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

Pani Komendant składa gratulacje awansowanym oficerom.

Awanse na wyższe stopnie służbowe przed terminem otrzymali:

NA STOPIEŃ PODINSPEKTORA POLICJI:

 • nadkom. Ewa PAJĄK – ekspert Wydziału Kadr

 • nadkomisarz Radosław SPYCHALSKI – wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • nadkomisarz. Marcin TOWALEWSKI – naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

NA STOPIEŃ KOMISARZA POLICJI:

 • podkom. Ilona JAŃCZAK – pełniąca obowiązki kierownika Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

NA STOPIEŃ STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI:

 • asp. Agata ANDRZEJEWSKA – asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

 • asp. Janusz BUCHTA – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • asp. Grzegorz WOŚ – asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych, pełniący obowiązki instruktora w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych

Awanse na wyższe stopnie służbowe w terminie otrzymali:

NA STOPIEŃ PODINSPEKTORA POLICJI:

 • nadkom. Kamil PATYNIAK – Kierownik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

NA STOPIEŃ NADKOMISARZA POLICJI:

 • kom. Romuald CIECIURA – młodszy wykładowca Zakładu Kryminalnego

 • kom. Jolanta KAMIŃSKA – zastępca kierownika Zakładu Kryminalnego

 • kom. Renata KOWALSKA – naczelnik Wydziału Kadr

Awansowani oficerowie Szkoły Policji w Pile.

NA STOPIEŃ KOMISARZA POLICJI:

 • podkom. Paweł DEUTSCH – specjalista Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

 • podkom. Maciej KRZYŻANEK – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • podkom. Agnieszka KUSZYK – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

NA STOPIEŃ ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI:

 • st. asp. Robert MATUSZEWSKI – instruktor Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • st. asp. Tomasz PTAK – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • st. asp. Tomasz PIOCHACZ – młodszy wykładowca Zakładu Kryminalnego

NA STOPIEŃ STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI:

 • asp. Jacek CYRAN – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • asp. Dariusz MULAR – asystent Sekcji Teleinformatyki

 • asp. Tomasz TRUTY – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • asp. Wioletta SOBAŃSKA – asystent Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowowdzenia

NA STOPIEŃ ASPIRANTA POLICJI:

 • mł. asp. Magdalena BOROWIAK – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • mł. asp. Mateusz BOROWSKI – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • mł. asp. Jakub RZEPKA – specjalista Sekcji Teleinformatyki

NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI:

 • sierż. szt. Andrzej ZIARNIK – asystent Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

 • sierż. szt. Jolanta SOTEK – asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

 • sierż. szt. Adam WRZESZCZ – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • sierż. szt. Magdalena BOREK – asystent Wydziału Kadr

Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Pani Komendant Szkoły Policji gratulują awansowanym policjantom.

NA STOPIEŃ SIERZANTA SZTABOWEGO POLICJI:

 • st. sierż. Weronika BUGAJ – instruktor Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

Z grona policjantów Szkoły za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych, na wniosek Komendanta Szkoły, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji wyróżnił 2 funkcjonariuszy Szkoły.

Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała kom. Agnieszka KUSZYK – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki, natomiast nagrodę Komendanta Głównego Policji – podkom. Leszek DOMAGALSKI – ekspert Wydziału Zaopatrzenia i Transportu.

Awanse na wyższe stanowiska służbowe otrzymało 5 funkcjonariuszy. Były one wynikiem zarówno pozytywnego ukończenia procedury awansu jak i bardzo dobrej oceny wywiązywania się z obowiązków służbowych, postawy w służbie, w tym zaangażowanie, dyspozycyjność i kreatywność.

Stanowisko starszego wykładowcy otrzymał podinsp. Paweł HOLEKSA – wykładowca Zakładu Kryminalnego

Stanowisko wykładowcy otrzymali:

 • kom. Agnieszka KUSZYK – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki

 • nadkom. Robert ZAGOROWSKI – mł. wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 • nadkom. Romuald CIECIURA – mł. wykładowca Zakładu Kryminalnego

Stanowisko młodszego wykładowcy otrzymała asp. Ewa SZYMAŃSKA – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych.

Pani Komendant Szkoły Policji w Pile wraz z Zastępcą Komendanta Głównego Policji wręczają wyróżnionym słuchaczom listy gratulacyjne.

Pani Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska za dotychczasową wzorową postawę podczas pobytu w szkole, sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, wyróżniające wyniki w nauce oraz umiejętne godzenie obowiązków służbowych z chęcią niesienia pomocy potrzebującym, wyróżniła listami gratulacyjnymi słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Wyróżnienia otrzymali:

 • post. Daria KNIEJA z garnizonu lubuskiego Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • post. Wioletta LATARSKA z garnizonu dolnośląskiego Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach

 • posterunkowy Katarzyna JASNOS z garnizonu łódzkiego Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

 • post. Barbara JANUS z garnizonu łódzkiego Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 • mł. asp. Justyna ZACHARIASZ z garnizonu śląskiego Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • post. Jakub PACHULSKI z garnizonu lubuskiego Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • post. Marcin Grudniewski z garnizonu lubuskiego Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • post. Kasper KRYSZTOFIAK z garnizonu lubuskiego Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • post. Krzysztof GORCZYCA z garnizonu lubuskiego Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • post. Damian MARCZAK z garnizonu lubuskiego Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • post. Mateusz DAŁEK z garnizonu łódzkiego Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

 • post. Radosław GUZOWSKI z garnizonu lubuskiego Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

 • st. asp. Maciej CIMCIOCH z garnizonu wielkopolskiego Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

 • post. Paweł SIUDA z garnizonu lubuskiego Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • asp. szt. Grzegorz KOWALIK z garnizonu podkarpackiego Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

 • st. sierż Michał KUJAWSKI z garnizonu mazowieckiego Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Uroczystość nie obyła się bez niespodzianek. Pani Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska otrzymała z rąk ks. ppłk Tomasza Woli odznakę pamiątkową - Medal 100- lecie Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, będący uhonorowaniem zasług dla Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

Pani Komendant insp. Beata Różniak – Krzeszewska odbiera gratulacje od oficera Wojska Polskiego.

Uroczystość zakończyła się wspaniałym pokazem musztry paradnej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą podinsp. Adama Witiwa. Orkiestrę poprowadzi Tamburmajor st. sierż. Paweł Nieroda.

Odznaczonym, mianowanym oraz wyróżnionym policjantom i pracownikom Szkoły składamy raz jeszcze serdeczne gratulacje, a wszystkim policjantom oraz pracownikom Policji życzymy wspaniałych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Defilada orkiestry reprezentacyjnej Policji. W tle akademik Szkoły Policji.

 

WP/M.Pałys

 • Podczas Mszy Świętej.
 • Kompania honorowa Policji. W tle ołtarz.
 • Poczet sztandarowy Szkoły Policji w trakcie mszy. W tle ołtarz.
 • Poczet flagowy Szkoły Policji. W tle akademik Szkoły Policji.
 • Zastępca komendanta Głównego Policji przypina odznakę wyróżnionemu policjantowi.
 • insp. Beata Rózniak-Krzeszewska podczas wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień oficerski funkcjonariuszom Szkoły Policji w Pile.
Powrót na górę strony