„Historia Policji – Policjanci ofiarami zbrodni”

Dla wszystkich słuchaczy chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o dodatkowe kompetencje zrealizowano w ramach zajęć fakultatywnych spotkanie z podinsp. Leszkiem Bielińskim, pełnomocnikiem Komendanta Szkoły ds. Ochrony Praw Człowieka.

Na początku spotkania prowadzący przedstawił młodym policjantom aspekty dotyczące misji organizacji w której służą, jako formacji uzbrojonej i umundurowanej, posiadającej również swoje dziedzictwo historyczne. Policja jest bowiem zobowiązana do dbania o swoją tradycję i historię. Następnie omówiono formowanie się korpusu Policji w II Rzeczpospolitej oraz zagadnienia dotyczące etosu służby.

W dalszej części spotkania przedstawiono losy policjantów wziętych do niewoli sowieckiej po 17 września 1939 r., uwięzionych następnie w obozie w Ostaszkowie, zamordowanych wiosną 1940 r. w Kalininie i pogrzebanych w zbiorowych dołach śmierci w Miednoje. Losy policjantów Policji Państwowej stanowią przykład okrutnego ludobójstwa, zbrodni wojennej oraz zbrodni przeciwko ludzkości.

Poruszono również fakt tragicznej zmowy milczenia i kłamstwa w okresie funkcjonowania komunizmu w Polsce, którymi zostały owiane losy zamordowanych policjantów, jak również zwrócono uwagę na losy rodzin pomordowanych, pozbawionych często możliwości kultywowania pamięci o swoich bliskich. Jako przykład przeplatania się przeszłości z teraźniejszością przedstawiono obecne działania Rosjan w kontekście zagrożeń dla kultywowania pamięci oraz miejsc związanych z losami policjantów II Rzeczpospolitej.

Spotkanie było okazją do przywrócenia pamięci o bohaterach, prześladowanych i zamordowanych za to, że byli policjantami. Jako policjanci pełniący służbę obecnie - jesteśmy im to winni.

 

WOSID/WP

  • Umundurowany policjant prowadzi wykład. Grupa słuchaczy biorąca udział w zajęciach. W tle ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja multimedialna.
  • Umundurowany policjant prowadzi wykład. Grupa słuchaczy biorąca udział w zajęciach.
  • Grupa osób, kobiety i mężczyźni, biorąca udział w zajęciach.
Powrót na górę strony