Zakończenie kursów specjalistycznych.

W Szkole Policji w Pile realizowane są zarówno szkolenia zawodowe podstawowe oraz kursy, które przygotowują funkcjonariuszy do realizacji zadań wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W ostatnim czasie zakończyliśmy cztery edycje takich kursów.

Zajęcia prowadzone na kursie specjalistycznym doskonalącym wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skierowane były do policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych patrolowo – interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji. Podczas 142 godzin lekcyjnych poruszane były najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, pełnienia służby konwojowej oraz taktyka i techniki interwencji.

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile zwraca się do policjantów obecnych na auli Szkoły Policji w Pile.

Zajęcia prowadzone na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej skierowane są do policjantów wszystkich rodzajów służb, którzy wykonują zadania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Kurs ma na celu uzyskanie przez funkcjonariuszy wiedzy i umiejętności przygotowujących do realizacji podstawowych zadań w zakresie zwalczania tego procederu.

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile wręcza policjantowi dyplom w auli akademika szkoły w obecności wykładowców.

Kurs specjalistyczny dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane, podczas pięciu dni szkoleniowych doskonali umiejętności w zakresie, m.in. stosowania środków przymusu bezpośredniego, taktyki i technik interwencji, w tym wobec osób, których zachowanie wskazuje, że mogą znajdować się pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo w stanie upojenia alkoholowego, współdziałania z innymi służbami podczas interwencji, udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej podczas interwencji oraz stosowania zasad komunikacji w podejmowaniu interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób.

Policjantka otrzymuje świadectwo ukończenia kursu w sali dydaktycznej. W tle znajdują się policjanci.

Ostatnim kursem, który pożegnaliśmy w zeszłym tygodniu był kurs specjalistyczny z zakresu techniki kryminalistycznej – poziom zaawansowany. Jego celem było pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania zadań w obszarze techniki kryminalistycznej. W trakcie prowadzonego kursu, po zrealizowaniu części teoretycznej, policjanci odwiedzili laboratorium kryminalistyczne w KWP w Poznaniu, gdzie mieli możliwość pogłębienia  wiedzę przy wykorzystaniu doświadczenia biegłych z zakresu biologii, broni palnej i antroposkopii. Obowiązkowym elementem było również przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym oraz udokumentować ich wyniku. Słuchacze kursu specjalistycznego na zadanie praktyczne udali się na teren strzelnicy garnizonowej, gdzie przeprowadzali oględziny sektorowe.

Zdjęcie wykonane z lotu ptaka, przedstawia miejsce oględzin zdarzenia drogowego, na którym pracują policjanci.

Wszystkim serdecznie gratulujemy ukończenia kursu! Mamy nadzieję, że Wasze oczekiwania zostały spełnione.

 

WP/ MP

 • Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile zwraca się w sali do policjantów w obecności przedstawicieli kadry dydaktycznej.
 • Na zdjęciu znajduję się policjant, który trzyma w ręku świadectwo.
 • Policjanci znajdują się w sali, stoją w ławkach.
 • Kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych stoi przodem do policjantów w auli szkoły.
 • Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile wręcza policjantowi świadectwo, w tle inni policjanci.
 • Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile wręcza policjantowi świadectwo w auli szkoły.
 • Policjanci siedzą w auli akademika Szkoły Policji w Pile.
 • Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile wręcza w auli szkoły policjantowi świadectwo w obecności wykładowców.
 • Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile zwraca się do policjantów w auli akademika.
 • Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile wręcza w auli akademika policjantowi świadectwo w obecności przedstawicieli kardy dydaktycznej.
 • Wykładowca prowadzi zajęcia dla policjantów w auli akademika.
 • Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile wręcza policjantowi świadectwo w obecności przedstawicieli kadry dydaktycznej.
Powrót na górę strony