CEPOL 92/2022 Unmanned Aerial Vehicles (drones) tj. „Bezzałogowe statki powietrzne”

Szkoła Policji w Pile pierwszą umowę współpracy z CEPOL - Agencją UE ds. Szkoleń funkcjonariuszy organów ścigania podpisała w 2014 roku, natomiast faktycznie podjęła współpracę w 2015 roku. W października 2020 roku została podpisana 3 umowa o współpracy z CEPOL na lata 2020-2024. Od tego czasu zrealizowaliśmy 6 kursów.

Cechą charakterystyczną kursów CEPOL jest ich wymiar międzynarodowy. Uczestnikami szkolenia są funkcjonariusze organów ścigania państw członkowskich UE, państw stowarzyszonych i kandydujących. Wykładowcami są również eksperci państw członkowskich z UE jak i poza nią, Europolu, Interpolu, Komisji Europejskiej, Frontexu.

Zdjęcie z drona widok na byłą strzelnicę garnizonową, widoczny okoliczny las, oś strzelecka na środku której stoi samolot.

Do chwili obecnej Szkoła Policji w Pile wygrała do realizacji następujące kursy międzynarodowe:

 • CEPOL 82/2017 Informant handling – advanced (Współpraca z informatorami-poziom zaawansowany)
 • CEPOL 21/2017 Child sexual exploitation -  victim identification (Wykorzystywanie seksualne dzieci – identyfikacja ofiar)
 • CEPOL 31/2018 Identification of child victim sexual exploitation (Identyfikacja małoletnich ofiar wykorzystywania seksualnego)
 • CEPOL 100/2018 Unmanned Aerial Vehicles (drones) – threats&opportunities for LE (Bezzałogowe statki powietrzne (drony) – możliwości oraz zagrożenia dla organów ścigania)
 • CEPOL 07/2020 Trafficking in Human Beings – labour exploitation (Handel ludźmi – przymusowa praca)
 • CEPOL 52/2020 International cooperation and information exchange (Międzynarodowa współpraca oraz wymiana informacji)
 • CEPOL 59/2020 Unmanned aerial vehicles (drones) – threats and opportunities for LE
 • CEPOL 7/2021 Trafficking in Human Beings – labour exploitation
 • CEPOL 52/2022 Victim Protection (Ochrona pokrzywdzonego)

Pod koniec zeszłego tygodnia nasza Szkoła zakończyła realizowany kurs CEPOL 92/2022 Unmanned Aerial Vehicles (drones) tj. „Bezzałogowe statki powietrzne”.

Zdjęcie drona w trakcie lotu nad była strzelnicą garnizonową.

Celem szkolenia było pokazanie możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (dronów) przez organy ścigania m.in. do celów egzekwowania prawa, takich jak kontrola graniczna i operacje policyjne. Grupą docelową stanowili funkcjonariusze organów ścigania specjalizujący się w używaniu dronów do celów związanych ze zwalczaniem przestępczości.

Szkolenie miało formę teoretyczno-praktyczną, w trakcie których uczestnicy nabywali wiedzę w poniżej wskazanych obszarach:

 • intensyfikacja  regulacji prawnych oraz problemów proceduralnych związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w pracy organów ścigania,
 • analiza  możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do poszukiwania osób zaginionych, pracy operacyjnej, monitoringu ruchu drogowego
  i ochrony imprez masowych,
 • pogłębienie wiedzy na temat użytkowania bezzałogowych statków powietrznych
  w  pracy dochodzeniowo-śledczej  i operacyjnej,
 • wymiana doświadczeń, posiadanej wiedzy dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych w różnych międzynarodowych działaniach organów ścigania,
 • zrozumienie kontekstu legislacyjnego w Unii Europejskiej,
 • sprecyzowanie zagrożenia dot. bezpieczeństwa wynikającego z używania dronów,
 • przedstawienie potencjalnego wpływu technologii na pracę organów ścigania,
 • przedstawienie bezzałogowych statków powietrznych o wadze do 25 kg.

Zdjęcie z drona widoczne namioty koloru niebieskiego, pojazdy osobowe oraz grupę osób uczestników kursu.

 

WP/M.Pałys

 • Zdjęcie z drona widoczne namioty koloru niebieskiego, pojazdy osobowe oraz grupę osób uczestników kursu.
 • Zdjęcie z drona widok na byłą strzelnicę garnizonową, widoczna oś strzelecka na środku której stoi samolot.
 • Zdjęcie z drona widoczne namioty koloru niebieskiego, pojazdy osobowe oraz grupę osób uczestników kursu.
Powrót na górę strony