Awanse zawodowe nauczycieli policyjnych w Szkole

Mimo, że pandemia Covid-19 nie zwalnia, nasi wykładowcy pędzą z prędkością światła. Pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności zawodowe podnosząc kwalifikacje oraz poziom prac Szkoły. Uhonorowaniem zaangażowania było odebranie z rąk Pani Komendant Szkoły rozkazów personalnych - awansów na stanowisku.

W celu usprawnienia procedur, zasady awansu zawodowego nauczycieli policyjnych w naszej Szkole zostały jasno określone w Decyzji nr 83/20 Komendanta Szkoły Policji w Pile. Funkcjonariusze dydaktyczni przed aplikacją o awans zawodowy, podczas realizacji czynności zawodowych muszą przedstawić swój dorobek dydaktyczny wykazując się zaangażowaniem oraz wykonując sumiennie obowiązki wynikające z pracy zawodowej.

Komendant Szkoły w gabinecie komendanta składa gratulacje trzem umundurowanym policjantom

Pod koniec zeszłego tygodnia, z rąk Pani Komendant Szkoły insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej rozkazy personalne o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe otrzymali:

  1. nadkom. Radosław Spychalski – w służbie od 22 listopada 2004 roku, wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, z wykształcenia ratownik medyczny, ukończył również kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł magistra. Poza służbą przyjemność sprawiają mu wycieczki górskie, bieganie oraz wędkarstwo;
  2. nadkom. Marcin Kolasiński – służbę w Policji rozpoczął 27 grudnia 2005 roku, aktualnie wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, z wykształcenia ratownik medyczny, tytuł magistra otrzymał po ukończeniu Pomorskiej Akademii Pedagogicznej na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym o kierunku Pedagogika. Prywatnie miłośnik pieszych i rowerowych wycieczek szlakami tematycznymi;
  3. kom. Artur Lepalczyk – w Policji od 29 grudnia 2005 roku, aktualnie służbę pełni jako wykładowca Zakładu Kryminalnego, z wykształcenia informatyk, studia magisterskie ukończył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierunek – Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Poza służbą interesuje się sportem, głównie piłką nożną oraz motoryzacją i muzyką.

Komendant Szkoły Policji w Pile wręcza składa gratulacje umundurowanemu policjantowi

Serdecznie gratulujemy awansowanym i życzymy dalszych sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.


WP/MP

  • Komendant Szkoły Policji w Pile wręcza składa gratulacje oraz wręcza akt mianowania na wyższe stanowisko służbowe umundurowanemu policjantowi.
  • Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile składa gratulacje umundurowanemu policjantowi.
  • Komendant Szkoły Policji w Pile wręcza składa gratulacje umundurowanemu policjantowi.
Powrót na górę strony